Náhradné diely

Spoločnosť Šport C2 s.r.o. dodáva všetky náhradné diely na ňou predávané produkty. Ako príklad uvádzame monitor PM5.