Predstavujeme Ergathlon

Najnovšia aktualizácia firmvéru výkonnostného monitora PM5 obsahuje aj tréningovú možnosť Ergathlon, ktorá ponúka kombinované cvičenie na Concept2 veslárskom trenažéri, lyžiarskom trenažéri a stacionárnom bicykli BikeErg.

Technológie pre ergometre Concept2

Ergometre Concept2 sú podporované množstvom technológií – niektoré sa nachádzajú priamo vo výkonnostnom monitore, niektoré sú dostupné online a niektoré prostredníctvom pripojenia sa cez iné aplikácie a zariadenia.

NOVINKA! Renegade Air Bike PM3

Najnovší model bicykla, ktorý umožňuje okrem pedálovania v stoji aj nastavenie dodatočnej záťaže od 1-8 stupňov pomocou nastavovacieho gombíka, ktorý sa nachádza v prednej časti bicykla.

Renegade Air Bike

Tento stacionárny bicykel ponúkame v dvoch modeloch - Classic a Pro. Renegade Air Bike Pro je určený na vysoko intenzívny tréning a v súčasnej dobe ako jediný umožňuje tréning v stoji.