Concept2 Holiday Challenge 2019

Tento rok je už 20. výročie súťaže „Holiday Challenge“! V období medzi sviatkami 28.11. (Deň vďakyvzdania) a 24.12. (Štedrý deň) si na ergometroch Concept2 zaveslujte, zalyžujte či zabicyklujte 100-tisíc alebo 200-tisíc metrov a pomôžte tak vyzbierať peniaze pre jednu z piatich skvelých charitatívnych organizácií.

5 bežných chýb pri cvičení na lyžiarskom trenažéri

Technika lyžovania na lyžiarskom trenažéri Concept2 je založená na tradičnom športe bežeckého lyžovania. Výhodou lyžiarskeho trenažéra Concept2 je, že umožňuje množstvo variácií techniky lyžovania v závislosti od vašich cieľov a preferencií, ktoré sú zároveň bezpečné a efektívne.

Predstavujeme Ergathlon

Najnovšia aktualizácia firmvéru výkonnostného monitora PM5 obsahuje aj tréningovú možnosť Ergathlon, ktorá ponúka kombinované cvičenie na Concept2 veslárskom trenažéri, lyžiarskom trenažéri a stacionárnom bicykli BikeErg.

Technológie pre ergometre Concept2

Ergometre Concept2 sú podporované množstvom technológií – niektoré sa nachádzajú priamo vo výkonnostnom monitore, niektoré sú dostupné online a niektoré prostredníctvom pripojenia sa cez iné aplikácie a zariadenia.