Ako si osvojiť správnu techniku na lyžiarskom trenažéri

Ak máte v úmysle vylepšiť svoju techniku lyžovania, pomôže vám ak strávite trochu času lyžovaním „odlišným“ spôsobom. Lyžiarsky trenažér umožňuje lyžovanie rôznymi technikami, hlavne vtedy ak sa práve nepripravujete na súťaž v bežeckom lyžovaní. Avšak, správnou technikou lyžovania docielite zvyčajne najväčšiu efektívnosť a výkon.