Letný tréning na lyžiarskom trenažéri Concept2

Jednou z najlepších vlastností lyžiarskeho trenažéra Concept2 je presné meranie vášho výkonu. Jeho zotrvačník sa pri každom dotiahnutí sám kalibruje, čím sa zohľadnia podmienky daného okolia, takže sa môžu navzájom porovnávať tréningy odveslované v rôznej nadmorskej výške bez ohľadu na počasie a podmienky prostredia.

Concept2 online rebríček

Concept2 online rebríček je veľmi veľká a sústavne rastúca databáza najlepších časov 12-tich rôznych kategórií vzdialenosť/čas dosiahnutých na veslárskom trenažéri alebo lyžiarskom trenažéri.

Význam 500 metrového úseku

Pre komunitu veslárov na vode je bežným meradlom tempa zvyčajne “čas na 500 metrov”, ktorý môže byť presnejšie definovaný ako “čas, za ktorý zaveslujete 500 metrov”. Tento tradičný merač tempa sa začal používať aj v halovom veslovaní a teraz ho používa väčšina veslárov na veslárskych trenažéroch.

Sedadlo na veslárskom trenažéri nie je len na okrasu

Súťažné veslovanie sa od tradičného veslovania na lodi líši tým, že sa pri ňom používa pohyblivé sedadlo. Fixné sedadlo obmedzuje pohyb veslára iba na vykonávanie krátkych záberov a na zapojenie výlučne rúk a trupu. Pri použití pohyblivého sedadla sa môžu do záberu zapojiť aj nohy a loď sa môže poháňať dlhšími zábermi. Vďaka sediacej polohe je veslovanie športom, ktorý je šetrný ku kĺbom a preto prístupnejší pre rôznych ľudí bez ohľadu na ich schopnosti a hmotnosť.

Ako správne používať popruhy na chodidlá

Chodidlové popruhy vás na veslárskom trenažéri istia v pozícii dotiahnutia, kedy brušné svaly stabilizujú telo a sedacie a štvorhlavé svaly stehna sa sťahujú. Popruhy na chodidlách vám umožňujú väčší záklon v zábere, ale core svaly by mali byť zapojené kvôli primárnej stabilite.

Chopte sa veslárskeho trenažéra

Madlo spolu s popruhmi na chodidlá a sedadlom sú časti veslárskeho trenažéra, ktorých sa pri veslovaní priamo dotýkate. V závislosti od modelu veslárskeho trenažéra môžete mať buď madlo rovné drevené alebo novšie ergonomicky tvarované plastové s gumennými rukoväťami. Ergonomicky tvarované plastové madlo má 10 stupňový sklon čo vám umožňuje mať pri veslovaní ramená a ruky v prirodzenej pozícii.