Zapojenie nôh pri cvičení na lyžiarskom trenažéri Concept2

Jednou z výhod lyžiarskeho trenažéra Concept2 je, že pri tréningu môžete, ale nemusíte zapojiť aj nohy. Ak si chcete precvičiť celé telo, potom nezabudnite zapojiť aj nohy. Mieru zapojenia nôh pri tréningu si určujete sami podľa svojich potrieb.

Pri bežeckom lyžovaní lyžiar zohne a vystrie nohy pri každom zábere. Niektorí lyžiari ohýbajú nohu v kolene o niečo menej ako je zobrazené vo videu spoločnosti Concept2 „Technika cvičenia“. Ale ak ste dostatočne ohybní a silní, potom bude možno pre vás zaujímavejšie, zohnúť nohy viac než je bežné pri bežeckom lyžovaní „na snehu“. Ak je to pre vás pohodlné a poskytne vám to lepší tréning, potom je to v poriadku.

Správna technika súpažného behu

1. Začnite s rukami vzdialenými od seba na šírku ramien a približne na úrovni vašich očí. Ruky by ste mali mať ohnuté. Vaše chodidlá by mali byť od seba vzdialené na šírku ramien.

2. Potiahnite rukoväte smerom nadol pomocou zapojenia brušných svalov a ohnutia kolien. Ruky udržujte ohnuté tak, aby ste rukoväte mohli mať stále relatívne blízko tváre.

3. Záber ukončite s ľahko ohnutými kolenami a rukami vystretými nadol pozdĺž stehien.

4. Ruky zdvihnite opäť nahor a vystrite sa, čím sa dostanete do začiatočnej pozície.

Poznámka: ak je vaším cieľom dosiahnuť rýchlejší čas pri preteku, (napr. SkiErg World Sprints, ktorý spoločnosť Concept2 usporadúva každoročne v novembri), svoju techniku „lyžovania“ si otestujte v dostatočnom časovom predstihu. Vyskúšajte si rôzne techniky a zvoľte si takú, ktorá vám najlepšie vyhovuje, a s ktorou dosiahnete najlepší čas.


Tu nájdete niekoľko tipov na tréningy, pri ktorých si vyskúšate zapojenie nôh.

Striedanie zapojenia a nezapojenia nôh: po dobu 1-2 minút striedavo robte 10 záberov so zapojením a 10 záberov s nezapojením nôh. Uvedomte si rozdiel a porovnajte výkony, ktorý dosiahnete pri jednotlivých technikách.
„Lyžovanie“ na jednej nohe“: striedavo robte 5 alebo 10 záberov v stoji na ľavej nohe. Potom rovnaký počet záberov urobte v stoji na pravej nohe. Nohu, ktorú práve nepoužívate, môžete mať za sebou mierne zdvihnutú. Je to výborný cvik aj pre trénovanie rovnováhy.

Máte zranenú dolnú končatinu? Alebo ste absolvovali včera beh na dlhú trať a vaše nohy si potrebujú „oddýchnuť“?

Na lyžiarskom trenažéri Concept2 si môžete dobre zacvičiť aj s minimálnym alebo žiadnym zapojením nôh. Pri cvičení môžete buď sedieť na stoličke alebo cvičiť s vystretými nohami, pričom sa zameriate na precvičenie trupu a paží.
Na lyžiarskom trenažéri Concept2 je skvelé to, že si môžete sami zvoliť do akej miery zapojíte pri cvičení aj nohy, podľa toho ako vám to v danej chvíli bude vyhovovať.