Predstavujeme Ergathlon

Najnovšia aktualizácia firmvéru výkonnostného monitora PM5 obsahuje aj tréningovú možnosť Ergathlon, ktorá ponúka kombinované cvičenie na Concept2 veslárskom trenažéri, lyžiarskom trenažéri a stacionárnom bicykli BikeErg.

Ergathlon vám umožňuje použiť v rámci jedného tréningu až tri rôzne Concept2 ergometre. Pri striedaní ergometrov sa jednotlivé výsledky sčítavajú a na konci budete mať k dispozícii váš výsledný čas. Rovnako ako pri pretekoch, aj pri Ergathlone môžete monitory spolu prepojiť pomocou ethernetových káblov pre čo najlepšiu konektivitu. Takisko však môžete využiť aj funkciu bezdrôtového prepojenia výkonnostných monitorov PM5. Ak sa na niektorom z  monitorov PM5 nachádza logo Concept2 celé v striebornom prevedení (verzia PM5 č. 1), odporúčame použiť káblové prepojenie. V prípade, že v jednej miestnosti prebieha viac než jeden tréning Ergathlon, je tiež nutné použiť káblové prepojenie.

Nastavenie tréningu Ergathlon:
1. Najprv je potrebné aktualizovať firmvér vo výkonnostnom monitore PM5, aby sa do monitora nainštalovala tréningová možnosť Ergathlon.
2. Po aktualizácii firmvéru prejdite k ergometru, na ktorom chcete začať tréning, zapnite monitor PM5 a z hlavnej ponuky vyberte možnosť Hry>Viac hier>Ergathlon>Vytvoriť Ergathlon.
3. Potom si vyberte jednu z nasledujúcich prednastavených tréningových možností:

  • Super Sprint (Super šprint): 500 m (lyžovanie), 1000 m (bicyklovanie), 500 m (veslovanie).
  • Sprint (Šprint): 2000 m (lyžovanie), 4000 m (bicyklovanie), 2000 m (veslovanie).
  • Middle Distance (Stredná vzdialenosť): 5000 m (lyžovanie), 10 000 m (bicyklovanie), 5000 m (veslovanie).
  • Endurance (Vytrvalosť): 10000 m (lyžovanie), 20000 m (bicyklovanie), 10000 m (veslovanie).

4. Prejdite k ďalšiemu ergometru, na ktorom budete cvičiť a zapnite monitor PM5. Z hlavnej ponuky vyberte možnosť Hry>Viac hier>Ergathlon>Pripojiť Ergathlon. Tento postup zopakujte aj na treťom ergometri. Keď budete mať všetky ergometre nastavené, vráťte sa k prvému ergometru a na monitore PM5 zvoľte možnosť „Začať Ergathlon“.

V závislosti od poradia v akom ste ergometre nastavili, musíte absolvovať aj Ergathlon. Ak ste napríklad nastavili Ergathlon najprv na monitore lyžiarskeho trenažéra, potom na BikeErgu a na koniec na veslárskom trenažéri, potom musíte aj jednotlivé etapy tréningu Ergathlon absolvovať v tomto poradí.
Pri Ergathlone môžete napríklad použiť len dva ergometre, prípadne môžete veslovať, bicyklovať veslovať atď, ak si to želáte. Takisto môžete použiť každý ergometer iba jeden krát, takže ak chcete „veslovať, bicyklovať, veslovať“ potom budete musieť použiť dva rôzne veslárske trenažéry. Avšak, ak chcete byť zaradení do oficiálneho rankingového rebríčka v Ergathlone, potom musíte absolvovať Ergathlon na 3 rôznych typoch ergometrov.

Po skončení Ergathlonu sa na monitore prvého ergometra zobrazia výsledky z každej etapy tréningu ako aj celkový výsledný čas, vrátane času na striedanie. Ergathlon môžete používať s bezplatnou aplikáciou Concept2 ErgData, ktorá uľahčuje prenos vašich výsledkov do online LogBook-u Concept2.

Stačí si len pripojiť aplikáciu ErgData k prvému monitoru, na ktorom ste si nastavili Ergathlon. Výsledky Ergathlonu môžete nahrať do Concept2 Logbook-u aj pomocou USB kľúča a aplikácie Concept2 Utility, ale musíte sa uistiť, že máte nainštalovanú verziu Concept2 Utility 7.09.00 alebo novšiu. Spoločnosť Concept2 zaviedla aj rankingový rebríček v Ergathlone, takže po skončení svojho prvého Ergathlonu si môžete svoj výsledok nahrať do Logbook-u a zaradiť sa tak do rankingového rebríčka medzi prvými.