Nová verzia Concept2 Utility

V súčasnosti je k dispozícii najnovšia verzia softvéru Concept2 Utility, ktorú si môžete zadarmo stiahnuť TU.

NOVÉ PRVKY:

  • nové užívateľské rozhranie v porovnaní so staršími verziami
  • umožňuje načítať úseky a intervaly do online logbooku
  • tlačidlo „Feedback“ umožňuje užívateľom odoslať okamžitú spätnú väzbu a nahlásiť chyby
  • menu ponúka možnosť zmeniť monitor z veslárskeho na lyžiarsky a naopak
  • dokáže pracovať s novým USB flash diskom, nemusíte ho najprv vložiť do monitora PM5 aby sa naformátoval. 
  • pomocou Concept2 Utility si na nový USB flash disk môžete nastaviť svoje užívateľské meno a nahrať aktualizované firmvérové súbory. Stačí len postupovať podľa pokynov na obrazovke.

UPOZORNENIE
Nepoužívajte staršie verzie C2 Utility s monitorom PM5 alebo USB flash diskom ak ste robili tréningy na „kalórie“, pretože budú automaticky vymazané.