Ako používať ergometer na dosiahnutie lepšieho výkonu

Ak je vaším cieľom zlepšiť si kondíciu, dosiahnuť nový osobný rekord alebo prekonať svetový rekord, ergometer nielen zmeria váš dosiahnutý výkon, ale pomôže vám aj dosiahnuť vytýčený cieľ.

Ergometer je zariadenie, ktoré meria výkon. Ergometre Concept2 merajú dosiahnutý výkon opakovateľným, spoľahlivým spôsobom. Váš dnešný výsledok si budete môcť porovnať s vaším budúcim výsledkom a obidva výsledky si budete môcť porovnať s výsledkami vášho priateľa, ktorý sa nachádza na inom mieste a v inej nadmorskej výške. Toto je možné vďaka funkcii automatickej kalibrácie, ktorou disponuje výkonnostný monitor PM5*. Takže pomocou ergometra si zmeriate svoje napredovanie počas jednotlivých týždňov a tréningov.

Tu sa dozviete ako sa ergometer môže stať ešte výkonnejším nástrojom na zlepšenie vášho výkonu. Ergometer vám pomôže určiť tempo, nastavenie záťaže/stupňa odporu a techniku cvičenia, pomocou ktorých dosiahnete najlepší výkon. A to jednoducho na základe porovnania vašich výsledkov z dvoch tréningov, ktoré sú až na jednu premennú veličinu úplne rovnaké. Napríklad môžeme zistiť, ktoré nastavenie klapky odporu vám pomôže dosiahnuť čo najlepší výsledok na vzdialenosť 500 metrov.

Test č. 1: vo výkonnostnom monitore si zvoľte prednastavený tréning na vzdialenosť 500 m.

  • Klapku odporu na zotrvačníku si nastavte napríklad na stupeň č. 2.
  • Tréning absolvujte s maximálnym úsilím a potom si zaznamenajte vaše priemerné tempo: spm (počet záberov za minútu – lyžiarsky a veslársky trenažér) alebo rpm (počet otáčok - BikeErg).
  • Urobte si jednodňovú/dvojdňovú prestávku, aby ste boli rovnako odpočinutí pri oboch testoch.
  • Potom test zopakujte s nastavením klapky odporu na zotrvačníku na stupni č. 5 a s rovnakým tempom.
  • Porovnajte si výsledky.
  • Ak si chcete vyskúšať tréning s nastavením klapky na iný stupeň, zopakujte postup uvedený hore vyššie. Optimálne nastavenie klapky odporu pri tréningu na vzdialenosť 500 m nemusí byť rovnako vhodné pre tréning na vzdialenosť 5000 m, ale môže fungovať celkom dobre pri tréningu na vzdialenosť 1000 m.

Podobné porovnania môžete vykonať pre akúkoľvek premennú veličinu, ktorú chcete otestovať. Napríklad môžete otestovať techniku cvičenia s miernymi variáciami, pričom ostatné premenné veličiny ostanú rovnaké a možno uvidíte rozdiel vo vašich výsledkoch. Môžete si tiež porovnať výsledky dosiahnuté pri tréningoch absolvovaných rôznymi tempami. Vyžaduje si to určitú disciplínu a systém, ale pre tých, ktorí chcú dosiahnuť čo najlepší výkon, je to efektívne strávený čas, pričom každé testovanie je zároveň aj skvelým tréningom. Využite skutočnosť, že Concept2 ergometre sú ergometre!

*Poznámka: výkonnostný monitor na BikeErg-u vás bude pravidelne vyzývať na overenie kalibrácie. Tento proces je veľmi jednoduchý, stačí sa riadiť pokynmi zobrazenými v monitore PM5.