5 bežných chýb pri cvičení na lyžiarskom trenažéri

Technika lyžovania na lyžiarskom trenažéri Concept2 je založená na tradičnom športe bežeckého lyžovania. Je to osvedčená technika, pomocou ktorej sa lyžiari veľmi efektívne posúvajú na snehu. Výhodou lyžiarskeho trenažéra Concept2 je, že umožňuje množstvo variácií techniky lyžovania v závislosti od vašich cieľov a preferencií, ktoré sú zároveň bezpečné a efektívne.

Tu je päť bežných chýb v porovnaní s tradičnou technikou bežeckého lyžovania. Niektoré z extrémnejších techník vám pravdepodobne neumožnia dosiahnuť tie najlepšie výsledky, ale stále vám môžu poskytnúť skvelý tréning.

  1. Príliš vysoký úchop. Vaše ruky by mali siahať mierne nad úroveň vašich očí.

  1. Natiahnutie rúk príliš dozadu. Záber ukončite v pozícii, keď máte ruky pozdĺž stehien.

  1. Príliš hlboký predklon.

  1. Ruky ostali v hornej pozícii. Pri zapojení trupu by mali byť paže ohnuté, aby potiahli rukoväte smerom nadol.

  1. Ďalšie zlé návyky:

Prehnutie sa v páse bez zohnutia členkov a kolien, zadná časť tela smeruje von a rovné paže.

Rukoväte sú potiahnuté úplne nadol.

Príliš veľký odstup od trenažéra.

Zdroj: www.concept2.com