Concept2 Holiday Challenge 2019

Tento rok je už 20. výročie súťaže „Holiday Challenge“! V období medzi sviatkami 28.11. (Deň vďakyvzdania) a 24.12. (Štedrý deň) si na ergometroch Concept2 zaveslujte, zalyžujte či zabicyklujte 100-tisíc alebo 200-tisíc metrov a pomôžte tak vyzbierať peniaze pre jednu z piatich skvelých charitatívnych organizácií.

5 bežných chýb pri cvičení na lyžiarskom trenažéri

Technika lyžovania na lyžiarskom trenažéri Concept2 je založená na tradičnom športe bežeckého lyžovania. Výhodou lyžiarskeho trenažéra Concept2 je, že umožňuje množstvo variácií techniky lyžovania v závislosti od vašich cieľov a preferencií, ktoré sú zároveň bezpečné a efektívne.