Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Monitor / Hra "Biatlon"

Hra "Biatlon"

Biatlon ako šport kombinuje dve športové disciplíny - bežecké lyžovanie a streľbu na terč. Nová hra "Biatlon" od firmy Concept2  vás učí uvedomovať si optimálne pásmo vášej srdcovej frekvencie a ako ju kontrolovať prostredníctvom intervalov rôznej intenzity.

Preteky zvyčajne pozostávajú z 3-5 bežeckých okruhov. Po každom lyžiarskom okruhu nasledujú 2-4 strelecké položky. Každý minutý terč znamená penalizáciu, buď časovú alebo vzdialenostnú (zvyčajne trestný okruh v dĺžke 150 m).

 anastasia kuzminova

Na veslárskom trenažéri Concept2 a lyžiarskom trenažéri SkiErg si môžete nastaviť hru "Biatlon"  pri lyžovaní alebo veslovaní v spojení so streľbou na terč (laserová puška, vzduchovka) alebo inou aktivitou.

 

AKO NA TO:

Hra Biatlon je dostupná pre všetky monitory PM4 a PM3 so sériovým číslom vyšším ako 300200000. Hra je automaticky nahraná v monitoroch s nasledujúcimi firmware verziami (vydanými od novembra 2010), alebo neskôr:

  • Pre PM4 - firmware verzie 26 a 313
  • Pre PM3 - firmware verzia 311

Ak máte starší monitor a chcete si do neho nainštalovať hru "Biatlon", je potrebné si spraviť aktualizáciu vášho PM monitora na poslednú verziu Firmware

 

AKO HRAŤ: 

K dispozici sú dve možnosti hry: S penalizáciou alebo bez nej 

S penalizáciou: Po každom intervale zadáte počet netrafených terčov od 0 do 5. Celková penalizácia bude ihneď prepočítaná vynásobením počtu penált so zadanou dĺžkou trestného okruhu. Pretekár musí odjazdiť penalizáciu predtým, než začne ďalší interval/súťažné kolo.

Bez penalizácie: Pri nastavovaní tréningu zvoľte pri výbere penalizácie  "None" (žiadna penalizácia). K dispozicii budete mať nedefinovaný čas odpočinku medzi jednotlivými intervalmi od 0-10 min. Keď budete opäť pripravení na další úsek, stlačíte tlačidlo  "Continue" (pokračovať).

Monitor si do pamäti ukladá celkový čas odjazdeného tréningu, ako aj čas odjazdených trestných metrov. Trestné metre se v pamäti tréningu zobrazujú ako osobitné úseky bez odpočinku. V prípade opakovania predtým absolvovaného tréningu (funkcia "Re-Ski" "Znovu lyžuj" alebo "Re-Row" "Znovu vesluj") absolvujete presnú kópiu predchádzajúceho tréningu, teda aj s rovnakým počtom trestných metrov. 

 
Ako si nastaviť monitor na hru "Biatlon": 
 
1. V hlavnom menu (Main Menu) zvoľte > Games > Biathlon
 
 Hra Biatlon 1
 
 
2. Na obrazovke Biathlon + Setup si zvoľte počet intervalov (2-15), dĺžku intervalov a trestné kolá (Penalty). Možnosti trestných kôl (Penalty) sú: žiadne (None), 50 m, 100 m, 200 m a 250 m.
 
Hra Biatlon 2
 
Keď máte monitor nastavený podľa vlastných predstáv, stlačte potvrdzovacie tlačidlo a môžete začať.
 
 
3. Začnite veslovať/lyžovať. Na monitore sú zobrazené údaje pre váš prvý interval.
 
Hra Biatlon 3
 
 
4. Po dokončení úseku/kola, začína odpočinok (Rest) alebo streľba (Range). Na monitore sa objaví výzva na ukončenie lyžovania (Stop Skiing) alebo veslovania (Stop Rowing).
 
Hra Biatlon 4
 
 
5. Akonáhle skončíte lyžovanie/veslovanie, objaví sa obrazovka s trestnými kolami (Penalty Screen). Ak ste si nastavili tréning bez trestných kôl a ste pripravený začať ďalší interval, stlačte tlačidlo "Continue" (pokračovať).
 
Po dokončení streľby pri tréningu s trestnými kolami, stlačte tlačidlo s príslušným počtom ohodnotených penalizácií. Napr. pri streľbe zvoľte počet minutých terčov.
 
Hra Biatlon 5
 
 
6. Monitor prepočíta trestné kolo a zobrazí údaj na displeji. V tomto prípade má trestné kolo 150 m, pretože pri nastavení monitoru sme zvolili vzdialenosť trestného kola 150 m a pri streľbe sme minuli terč jeden krát. Dokončite trestné kolo.
 
Hra Biatlon 6
 
Po dokončení trestného kola sa začína váš ďalší interval. Po skončení všetkých intervalov tréningu si môžete prezrieť výsledky uložené v pamäti monitoru.
 
 
 
PREHĽAD VÝSLEDKOV:
 
Hra Biatlon 7
 
Poznámky
 
  • Celkový čas je v pravom hornom rohu (úseky + penalizácia)
  • V riadku ohraničenom dvomi čiarami je celková hodnota práce + penalizácia
  • Druhý interval s dĺžkou 150 m je trestné kolo, ktorý poznáte podľa údaju r:00 0, ktorý je pod ním.
  • r:50 227 znamená, že cvičiaci odvesloval/zalyžoval 227 m v pauze, pri ktorej nemal veslovať/lyžovať

Svalové skupiny