Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 1

Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 1

Tréningové zóny SF

Je všeobecne známe, že najlepší tréning  je podľa srdcovej frekvencie ( niektorí autori uvádzajú termíny tepová frekvencia -  TF, alebo pulzová frekvencia – PF).

Tréning na veslárskom trenažéri nie je výnimkou. Monitor veslárskeho trenažéra Concept2  (PM3, PM4) má zabudovaný bezdrôtový prijímač srdcovej frekvencie kompaktibilný s hrudnými pásmi Suunto, Garmin a ANT + HR.

V niekoľkých nasledujúcich článkoch uverejním dobré športové rady od môjho priateľa doktora Stanislava Olšáka, ktorý počas svojej praxe vykonal viac ako 23.000 meraní srdcovej frekvencie. Stano je  jednoznačne v tejto oblasti európskou kapacitou. Napriek tomu, že jeho útla knižka o využití sledovania srdcovej frekvencie vyšla  v roku 1997, jeho praktické skúsenosti stále platia. Podelím sa o ne s vami a verím, že cvičenie na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie vás priblíži k vašim tréningovým cieľom.

Význam poznatkov o energetickom krytí v pohybovej činnosti je nenahraditeľný pri tvorbe tréningovej jednotky. Prvoradé pri tvorbe tréningu je nutné stanoviť si cieľ pohybovej aktivity a tréningové zóny, v ktorých budete pohybovú aktivitu vykonávať (trénovať). Tréningová zóna sa stanovuje podľa druhu činnosti, ktorú charakterizuje intenzita a doba trvania činnosti. Intenzitu činnosti je možné rozdeliť do niekoľko zón SF. Každej zóne zodpovedá určitá úroveň srdcovej frekvencie (obrázok č.1).

TXT_69_1373626541 

Rozdelenie srdcovej frekvencie do tréningových zón má zásadný význam pre riadenie športovej prípravy, jej individualizáciu, efektívnosť a účinnosť dosahovania určeného cieľa.

Napríklad zaťažovanie na úrovni anaeróbneho prahu sa považuje za osobitne účinný prostriedok pri rozvoji vytrvalostných aeróbnych schopností. Účelom vytrvalostného tréningu je zvýšiť podiel aeróbneho krytia energie pri pohybovej činnosti (obrázok č.2). Určenie aeróbneho prahu a anaeróbneho prahu je dôležité pre stanovenie individuálneho a efektívneho tréningu. Ich stanovenie je možné napríklad z vyhodnotenia laktátovej krivky alebo za pomoci Conconiho testu.

 TXT_69_1373626790

 

Zdroj: Olšák Stanislav: Srdce, zdravie, šport. RAVAL 1997

Svalové skupiny