Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Otvorenie regionálneho centra halového veslovania v Banskej Bystrici

Otvorenie regionálneho centra halového veslovania v Banskej Bystrici

Dňa 23. októbra 2009 sme slávnostne otvorili Regionálne centrum halového veslovania na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo aj prvé kolo Školskej ligy halového veslovania pre školský rok 2009/2010.

Pozvanie zúčastniť sa  Otvorenia regionálneho centra prijalo veľa vzácnych hostí. Za všetkých by sme radi spomenuli a zároveň poďakovali za účasť predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja doc. Ing. Milanovi Murgašovi, CSc. a všetkým zúčastneným z radov Banskobystrickej samosprávy a VÚC, riaditeľom základných a stredných škôl a dvom vzácnym zahraničným hosťom z Moldavského a Ruského veľvyslanectva.

Celý priebeh otvorenia a zároveň prvého kola Školskej ligy halového veslovania sa stretol s hromadným záujmom. Atmosféra podujatia bola veľmi príjemná o čo sa postaral aj hudobný doprovod takmer domácej hudobnej skupiny Rock Reunion a nadšené povzbudzovanie žiakov gymnázia, ktorý hnali všetkých súťažiacich k skvelým športovým výkonom.

Úlohou a cieľom tohto pilotného projektu je rozvoj  a dostupnosť stále populárnejšieho halového veslovania pre všetkých.

Veslárske trenažére zároveň poslúžia k jedinečnej a prevratnej metodickej myšlienke ktorú chce do svojich učebných osnov zaviesť Gymnázium Andreja Sládkoviča, a to vyučovanie cudzích jazykov za pomoci veslovania na veslárskych trenažéroch Concept2. Toto vyučovanie je založené na jednoduchom a ľahko aplikovateľnom princípe napodobňovania a opakovania. Myšlienka vyučovania predmetov pomocou pohybu sa zrodila v USA a je vedecky dokázané, že pomocou fyzickej aktivity si žiaci lepšie pamätajú vyučovanú látku.

Preto ako samotný žiaci s úsmevom poznamenali by sa takto mohli v budúcnosti zatraktívniť aj menej obľúbené predmety ako fyzika alebo chémia.


Svalové skupiny