Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Krátky CrossFit slovník

Krátky CrossFit slovník

Chcete sa zaradiť ku CrossFit nadšencom, ale!

Neviete, čo v CrossFite znamenáju tie výrazy, skratky, písmenka, pre niekoho značky, kódy a prázdne výrazy...?

Krátky CrossFit slovník vám pomôže!

AMRAP = ´as many reps/rounds as possible – v preklade to znamená čo najviac opakovaní/kôl za daný čas. Je to organizačná forma tréningu  napr. :  (7min. AMRAP – burpees =  urobiť čo najviac angličakov/burpees za 7 min.)

AS = AIR SQUAT - drep bez doplnkovej záťaže

BP = BENCH PRESS - tlak na lavičke

BURPEES - angličáky - zo stoja mierne rozkročného prechádzate do kľuku, do ľahu hrudníkom na zemi. Z tejto pozície nastáva fáza vytlačenia rúk do podporu (horná pozícia kľuku) , nohami sa odrážate doskakujete na šírku ramien na celé chodidla, ktoré sú pokladané vedľa dlaní. Prechádzate do stoja vzpriameného, až do vertikálneho výskoku s tlesknutím  dlaní nad hlavou

BOX = CROSSFIT GYM – CrossFitová telocvičňa

BS = BACK SQUAT - zadný drep

BP = Bench Press – tlak na lavičke

BW = BODY WEIGHT  - telesná hmotnosť

C2 = CONCEPT2 - veslársky  trenažér Concept2

C2B = CHEST TO BAR - zhyb, kde sa musí hruď dostať na úroveň hrazdy 

CFJ = THE CROSSFIT JOURNAL – CrossFit internetový magazín

CFT = CROSSFIT TOTAL - cvičenie, pri ktorom sa hľadá 1RM zo zadných drepov, tlak na ramená a mŕtvy ťah

CFWU  = CROSSFIT WARM UP - CrossFit rozcvička

CJ = CLEAN & JERK - premiestnenie s výrazom

CLN = CLEAN – premiestnenie

DHP = DEAD HANG PULL – výťah z visu

DL = DEADLIFT - mŕtvy ťah

EMOM = Every Minute On the Minute - každú minútu na minútu (do minúty sa musí odcvičiť predpísané cvičenie a zvyšný čas do minúty je odpočinok)

ExMFxM  = Every x Minute For x Minutes - každých x minút na x minút minútu (do x minút sa musí odcvičiť predpísané cvičenie a zvyšný čas do x minúty je odpočinok)

Firebreather - elitný CrossFit atlét

FS = FRONT SQUAT - čelný/predný drep

GHD = GLUTE HAM DEVELOPER – stroj na hyperextenziu, hamstringy, brušáky a pod.

GM = GOOD MORNINGS – predkláňanie s kotúčom na hrudi

HEROES - predpísané CrossFit cvičenia, ktoré sú pomenované po vojakoch, policajtoch a hasičoch, ktorý zomreli počas výkonu svojej služby. Tieto cvičenia sú náročné a robia sa na počesť niektorého z hrdinov.

HSPU = HAND STAND PUSH UP - kľuk v stojke s nohami opretými o stenu, korektné opakovanie nastáva vtedy ak sa hlava dotkne podložky a ruky sú vo finálnej fáze vystreté v lakťoch

K2E = KNEE TO ELBOW  - je ľahšia varianta T2B,  pri ktorej cvičenec z visu na hrazde doťahuje kolená k lakťom.

METCON = Metabolic Conditioning workout -metabolicko – kondičný tréning

MU = MUSCLE UP - zhyb na hrazde do vzporu

NO REP - je fráza, ktorá sa používa pri crossfitových závodoch  aj v gyme,  a spája sa s nepodareným, nekorektným opakovaním, ktoré nie je uznané rozhodcom.

OHS = OVER HEAD SQUAT - drepy s činkou vo vzpažení

PC = POWER CLEAN - silové premiestnenie (do podrepu)

PD = POOD - ruská hmotnostná jednotka pre girye. 1pood=16kg

PISTOL = drep na jednej nohe

PP = PUSH PRESS - výraz

PR  = PERSONAL RECORD - osobný rekord

PS = POWER SNATCH - silový trh

PU = PULL-UP - zhyb na hrazde

REP = REPETITION – opakovanie

RING DIP - kľuk na gymnastických kruhoch, opakovanie platí ak sú ruky v lakti v konečnej fáze vystreté

RM = REPETITION MAXIMUM  - 1RM je maximálna váha, s ktorou dokážete urobiť jedno opakovanie

ROPE CLIMB - šplh na lane

Rx’d  = AS PRESCRIBED  – „PREDPÍSANÁ“ -táto skratka býva najčastejšie používaná pri výsledkoch na score - boarde : v spojení s váhami alebo opakovaniami . Znamená, že cvičenec urobil daný workout s predpísanými váhami, resp. v predpísaných podmienkach.

SDHP = SUMO DEADLIFT HIGH PULL -  mŕtvy ťah so širokým stojom rozkročným nad činkou, úchop je užší ako šírka ramien. Po fáze vzpriamenia (dokončení mŕtveho ťahu) nastáva fáza  dynamického výťahu činky pod úroveň brady.

SN = SNATCH - trh

SQ = SQUAT - drep

T2B = TOES TO BAR - cvičenec visí na hrazde a jeho cieľom je dotknúť sa špičkami chodidiel hrazdy.

TABATA – ide o intervalovú organizáciu tréningu, v ktorej vykonávame 8 kôl. V každom kole je 20 sekundový interval zaťaženia a 10sekúnd interval odpočinku. Týchto 8 kôl je vykonávaných v jednom celku za sebou.  Intervaly sú oddelené zvukovými signálmi.

THE GIRLS - typické predpísané CrossFit cvičenia, ktoré majú ženské mená

THR = THRUSTET - čelný drep s následným tlakom činky nad hlavou

TGU = TURKISH GET UP - je komplexný kettlebelový cvik -  ktorého začiatočná fáza je v ľahu na chrbte s predpaženou rukou držiacou kettlebell a technické sa postavenie do stoja vzpriameného so vzpaženou „kettlebellovou“ rukou.

WALKING LUNGE - výpad s vlastnou váhou, s činkou, kotúčom vo vzpažení alebo činkou na ramenách (korektné opakovanie nastáva vtedy ak sa koleno dotkne zeme).

WB = WALL BALL – drepy s vyhadzovaním medicinbalu na cieľ nad hlavou

WOD  = Workout of  the day – v CrossFite sa takto označujú tréningy/ cvičenie dňa.

Svalové skupiny