Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Tréning / Tréningové možnosti s PM3/PM4

Tréningové možnosti s PM3/PM4

 •    Nastavenie tréningu
  Vyberte tréning (Select Workout) zo "Štandardného prehľadu" (Standard list), "Prehľadu užívateľa" (Custom List) alebo "Obľúbených" (Favorite). "Štandardný prehľad" nemôže byť menený. Ak máte pamäťovú kartu (LogCard), možno tréningy z "Prehľadu uživateľa" meniť pomocou voľby "Nastavenie pamäťovej karty" v ponuke. Vytvorte si prehľad vašich obľúbených tréningov, ktoré môžu byť uložené vo vašej pamäťovej karte. Môžete rovnako pomocou "Ďalšie veslovanie" zvoliť predchádzajúci tréning z pamäti PM3 a PM4 alebo z pamäťovej karty (LogCard). "Ďalšie veslovania" (Re-Row) používa pre rýchlosť Súpera vybrané výsledky z úsekov. Poznámka: Výsledky cvičenia pri "Jednoduchom veslovaní" sa nedajú použiť pre "Ďalšie veslovanie".

 

 • Nové tréningy
  Vytvorte si svoj tréning s voliteľným Súperom a užívateľským záznamom vzoriek. "Intervaly: vzdialenosti" (Intervals: Distance) a "Intervaly: časové" (Intervals: time) majú konštantnú dĺžku a čas odpočinku a počet intervalov nie je určený. Pre kompletný tréningový formát použite "Intervaly: rôzne" (Intervals: Variable). Všetky intervalové tréningy majú maximálny počet 30 intervalov za jeden tréning. Celkový počet intervalov zo všetkých rôznych intervalových tréningov uložených v "Obľúbených" je obmedzený na 30. To isté platí pre "Prehľad užívateľa"

 

 • Mená tréningov
  Vytvárané tréningy monitor PM3 a PM4 automaticky pomenováva podľa označovacieho systému. Tréningy "Jedna vzdialenost" alebo "Jeden časový úsek" sú popísané dĺžkou tréningu. Intervalové tréningy "Intervaly: vzdialenosti" a "Intervaly: časové" sú označené takto: (dĺžka intervalu) / (dĺžka odpočinku)r . Keď je tréning ukladaný, je na začiatok doplnený počet opakovaní. Príklad: 5 x 500 m/1:00r.
  Tréning "Intervaly: rôzne" je označený takto: v(dĺžka prvého intervalu)/(dĺžka prvého odpočinku)r…(celkový počet intervalov). Príklad: v3:00/1:00r…8

 

 • Vzorky
  Pri tréningu "Jedna vzdialenosť ", "Jeden časový úsek" alebo "Jednoduché veslovanie" sú odoberané vzorky pre uchovanie a analýzu cvičenia. Menší úsek je podrobnejší, vytvára viac vzoriek a zaberá viac pamäťového priestoru na pamäťovej karte. PM3 a PM4 je nastavený na 5 vzoriek. Toto môžete zmeniť na požadovanú vzorku času alebo vzdialenosti. Maximálny počet vzoriek je 30. Minimálny čas medzi vzorkami je 20 s, minimálna vzdialenosť 100m. Pri intervalovom tréningu nie sú odoberané vzorky.

 

 • Výsledky
  Vaše celkové výsledky tréningov a odoberané vzorky alebo detailné výsledky intervalového tréningu sú automaticky ukladané do pamäte PM3 a PM4 alebo na pamäťovú kartu veslárskeho trenažéra. Výsledky možno prehľadávať v rôznych jednotkách pomocou tlačidla "Zmena jednotiek" - "Change Units". Tiež sú zobrazené priemerné hodnoty počtu temp za minútu a ak je funkčný snímač srdcovej frekvencie Garmin, je zobrazená i konečná srdcová frekvencia. Keď je pamäť plná, vymaže sa najstarší výsledok. Pamäťová karta (LogCard) si uchová stovky výsledkov a pred naplnením pamäte budete na to upozornený.
Svalové skupiny