Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Tréning / Nastavenie záťaže

Nastavenie záťaže

Nastavte záťaž posunutím klapky na pravej strane krytu ventilátorového kolesa veslárskeho trenažéra. Toto nastavenie mení veľkosť záťaže. Vyššie číslo záťaže spôsobuje pomalšie tempo a väčší odpor, nižšie číslo vám dáva pocit jazdy pretekárskeho člna. Najlepšie je nastaviť záťaž mezi 100 a 140. Toto nastavenie znamená nastavenie klapky medzi stupňom 2 a 5. Záťaž môže byť zobrazená v ponuke "Ďalšie možnosti". Používanie záťaže je pre cvičiaceho pohodlnejšie a dáva lepšie tréningové výsledky.

Poznámka:
Nastavenie klapky záťaže pre dosiahnutie požadovanej záťaže je na rôznych strojoch rôzne vplyvom nadmorskej výšky, výrobným toleranciám a usadenému prachu v kryte lopatkového kolesa.

 

 Nastavenie záťaže 

  


Svalové skupiny