Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Tréning / Rekordy / Rekordy tímov

Rekordy tímov

Uznávajú sa rekordy v nasledovných kategóriách: 

 • Tandem (2 osoby)
 • Malý tím (3 - 10 osôb)
 • Veľký tím (viac ako 10 osôb)

Tímy v rámci týchto kategórií môžu byť mužské, ženské alebo zmiešané (aspoň 1/3 mužov a 1/3 žien), v ťažkej alebo ľahkej váhe. V zmiešaných tímoch musí kolektív mužov alebo kolektív žien veslovať aspoň 1/3 času pre časový rekord alebo 1/3 vzdialenosti pre rekord na vzdialenosť. Všetci členovia tímu v ľahkej váhe musia patriť do ľahkej váhy. Akékoľvek rekordy dosiahnuté tímom, ktorí má veslárov v ťažkej a ľahkej váhe sa budú počítať ako rekordy v ťažkej váhe. Hmotnostné požiadavky sú uvedené dolu nižšie.

Uznávajú sa rekordy v každom preteku v rámci vekových kategórií s rozostupom 10 rokov (20–29, 30–39, 40–49, atď.), ako aj pre juniorské kategórie (19-rokov a menej). V juniorských kategóriách musia mať všetci členovia tímu 19 rokov alebo menej. Pri všetkých ostatných vekových kategóriách rozhoduje vek najmladšieho člena tímu pri zaradení rekordu do vekovej kategórie.  Tím, ktorí majú 19 rokov alebo menej nebude uznaný rekord pre staršiu vekovú kategóriu ako je ich vek.

Všetky svetové a národné rekordy musia byť: 

 • zaveslované na veslárskom trenažéri Concept2 na rovnom povrchu.
 • z tréningov zaveslovaných na jednotlivé vzdialenosti alebo časy (nie intervalový tréning).
 • z tréningov začatých v momente, keď sa zotrvačník netočil.

Verifikácia rekordov

Všetky rekordy musia splňať aspoň jednu z nasledovných požiadaviek

 • doloží sa verifikačný kód vygenerovaný pre daný tréning z monitora PM3, PM4 alebo PM5.
 • tréning je odveslovaný na verejnosti za prítomnosti svedka, ktorého je možné zastihnúť pre overenie výkonu. “Verejnosťou” sa rozumie regeneračné centrum, fitnes centrum, veslársky klub, pretek v halovom veslovaní, veľtrh alebo regata, na ktorom je prítomný zástupca zo spoločnosti Concept2, škola, univerzita alebo špeciálne podujatie zorganizované na verejnosti (napríklad fundraiser v obchodnom centre).
 • výkon zaznamenaný na videu. Musí to byť jeden súvislý video záznam a musí byť na ňom zaznamenané nastavenie monitoru, odveslovanie celého tréningu a záverečný pohľad na monitor s výsledkom. 

Hmotnostné požiadavky

Podľa pravidiel veslárskych pretekov na vode a majstrovstiev v halovom veslovaní po celom svete, športovci ľahkej váhy sa musia odvážiť najskôr dve hodiny pred svojím štartom. Rekordy v ľahkej váhe sa neuznajú vtedy, ak sa športovci vážili viac ako dve hodiny pred svojím pretekom. 

 • Ľahká váha ženy: <= 135lbs (61.5kg)
 • Ťažká váha ženy: > 135 lbs (61.6kg)
 • Ľahká váha muži: <= 165lbs (75kg)
 • Ťažká váha muži: > 165lbs (75kg)

Rekordy na extrémnu vzdialenosť

Pre nasledovné rekordy platia dodatočné požiadavky/pokyny:

100 000 metrov zaveslovaných tímom

 1. Použite jeden veslársky trenažér Concept2 s výkonnostným monitorom (PM2, PM3, PM4 alebo PM5).
 2. Monitor PM3, PM4 alebo PM5 si nastavíte cez možnosť “Intervaly: Voliteľné”. V “Hlavnom menu” zvoľte Vybrať tréning > Nový tréning > Intervaly: Voliteľné. Toto vám umožní nastaviť jeden interval na vzdialenosť na 100 000 metrov s oddychovým intervalom 0:00.
 3. Ak používate monitor PM2 nastavte na ňom vzdialenosť 99 999 metrov, pretože viac metrov sa nastaviť na ňom nedá.
 4. Zotrvačník sa musí točiť dovtedy, kým sa neodvesluje celých 100 000 metrov.
 5. V kategórii Tandem (2 osoby) musí každý člen tímu odveslovať minimálne 40 000 metrov, aby bol uznaný svetový rekord.
 6. Zaznamenajte si kedy a kto vesloval a koľko metrov bolo na PM monitore, keď ste začali a skončili váš úsek. Takisto si poznamenajte celkový počet ľudí, ktorí veslujú a ich vekové a váhové kategórie. Záznam vo veslárskom denníku si dajte podpísať svedkovi, ktorý môže potvrdiť váš výkon.
 7. Výsledky z vášho USB flash disku alebo pamäťovej karty pošlite do spoločnosti Concept2 vo forme súboru .csv alebo v prípade papierovej formy záznamu pošlite podpísaný záznam spolu s fotkou, ak je to možné, a kópie alebo linky na ohlasy, ktoré váš výkon dostal.
 8. Nové rekordy budú uznané formou špeciálneho certifikátu o ich dosiahnutí.

Millión Metrov zaveslovaných tímom

 1. Použite jeden veslársky trenažér Concept2 s výkonnostným monitorom (PM2, PM3, PM4 alebo PM5).
 2. Monitor PM3, PM4 alebo PM5 si nastavíte cez možnosť “Intervaly: Voliteľné”. V “Hlavnom menu” zvoľte Vybrať tréning > Nový tréning > Intervaly: Voliteľné. Toto vám umožní nastaviť jeden interval na vzdialenosť na 900 000 metrov a jeden interval na vzdialenosť na 100 000 metrov s oddychovým intervalom 0:00. Ak máte monitor PM3, odporúčame vám, aby ste si v ňom aktualizovali firmvér na verziu 88 alebo novšiu.
 3. Monitor PM2 dokáže načítať metre len do 99 999, potom začne znovu na nule. Preto je potrebné evidovať koľko krát sa monitor vráti na nulu. Budete potrebovať 10 vynulovaní!
 4. Zotrvačník sa musí točiť dovtedy, kým sa neodvesluje celých milión metrov.
 5. V kategórii Tandem (2 osoby) musí každý člen tímu odveslovať minimálne 400 000 metrov, aby bol uznaný svetový rekord.
 6. Zaznamenajte si váš výkon, vrátane času kedy ste začali a skončili každý veslársky tréning ako aj metre odveslované počas daného tréningu. Záznam vo veslárskom denníku si dajte podpísať svedkovi, ktorý môže potvrdiť váš výkon.
 7. Výsledky z vášho USB flash disku alebo pamäťovej karty pošlite do spoločnosti Concept2 vo forme súboru .csv alebo v prípade papierovej formy záznamu pošlite podpísaný záznam spolu s fotkou, ak je to možné, a kópie alebo linky na ohlasy, ktoré váš výkon dostal.
 8. Nové rekordy budú uznané formou špeciálneho certifikátu o ich dosiahnutí.

24-hodinovka tímu

 1. Použite jeden veslársky trenažér Concept2 s výkonnostným monitorom (PM2, PM3, PM4 alebo PM5).
 2. Monitory PM3, PM4 a PM5 zobrazia do 50 000 metrov a potom začnú počítať znovu od nuly. Druhou alternatívou je z Hlavného menu zvoliť možnosti Vybrať tréning > Nový tréning > Intervaly: Voliteľné. Toto vám umožní nastaviť jeden časový interval na 24 hodín s oddychovým intervalom 0:00. Ak máte monitor PM3, odporúčame vám, aby ste si v ňom aktualizovali firmvér na verziu 88 alebo novšiu.
 3. Monitor PM2 dokáže načítať metre len do 99 999, potom začne znovu na nule. Preto je potrebné evidovať koľko krát sa monitor vráti na nulu. Budete potrebovať 10 vynulovaní!.
 4. Zotrvačník sa musí točiť počas celých 24 hodín.
 5. V kategórii Tandem (2 osoby) musí každý člen tímu odveslovať minimálne 40% času, aby bol uznaný svetový rekord.
 6. Veďte si záznam o veslovaní. Mali by ste mať podpornú skupinu, ktorá zaznamená koľko metrov a ako dlho každú hodinu veslujete a samozrejme metre naťahané spolu. Záznam o veslovaní by mal byť podpísaný svedkom, ktorý môže potvrdiť váš výkon.
 7. Výsledky z vášho USB flash disku alebo pamäťovej karty pošlite do spoločnosti Concept2 vo forme súboru .csv alebo v prípade papierovej formy záznamu pošlite podpísaný záznam spolu s fotkou, ak je to možné, a kópie alebo linky na ohlasy, ktoré váš výkon dostal.
 8. Nové rekordy budú uznané formou špeciálneho certifikátu o ich dosiahnutí.

Najdlhšie súvislé veslovanie tímu

 1. Použite veslársky trenažér Concept2 s výkonnostným monitorom (PM2, PM3, PM4 alebo PM5).
 2. Monitory PM3, PM4 a PM5 zobrazia do 50 000 metrov a potom začnú počítať znovu od nuly. Druhou alternatívou je z Hlavného menu zvoliť možnosti Vybrať tréning > Nový tréning > Intervaly: Voliteľné. Toto vám umožní nastaviť jeden časový interval na 24 hodín s oddychovým intervalom 0:00. Ak máte monitor PM3, odporúčame vám, aby ste si v ňom aktualizovali firmvér na verziu 88 alebo novšiu.
 3. Monitor PM2 dokáže načítať metre len do 99 999, potom začne znovu na nule. Preto je potrebné evidovať koľko krát sa monitor vráti na nulu. Budete potrebovať 10 vynulovaní!.
 4. Zotrvačník sa musí točiť dovtedy, kým sa nerozhodnete ukončiť váš pokus o dosiahnutie rekordu v tejto disciplíne.
 5. V kategórii Tandem (2 osoby) musí každý člen tímu odveslovať minimálne 40% času, aby bol uznaný svetový rekord.
 6. Veďte si záznam o veslovaní. Mali by ste mať podpornú skupinu, ktorá zaznamená koľko metrov a ako dlho každú hodinu veslujete a samozrejme metre naťahané spolu. Záznam o veslovaní by mal byť podpísaný svedkom, ktorý môže potvrdiť váš výkon.
 7. Výsledky z vášho USB flash disku alebo pamäťovej karty pošlite do spoločnosti Concept2 vo forme súboru .csv alebo v prípade papierovej formy záznamu pošlite podpísaný záznam spolu s fotkou, ak je to možné, a kópie alebo linky na ohlasy, ktoré váš výkon dostal.
 8. Nové rekordy budú uznané formou špeciálneho certifikátu o ich dosiahnutí.
Svalové skupiny