Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Tréning / Rekordy / Rekordy jednotlivcov

Rekordy jednotlivcov

Všetky svetové a národné rekordy musia byť: 

 • zaveslované na veslárskom trenažéri Concept2 na rovnom povrchu.
 • z tréningov zaveslovaných na jednotlivé vzdialenosti alebo časy (nie intervalový tréning).
 • z tréningov začatých v momente, keď sa zotrvačník netočil.

Verifikácia rekordov

A. Všetky rekordy (s výnimkou 2000 metrov, uvedené dolu nižšie) musia splňať aspoň jednu z nasledovných požiadaviek

 • doloží sa verifikačný kód vygenerovaný pre daný tréning z monitora PM3, PM4 alebo PM5.
 • tréning je odveslovaný na verejnosti za prítomnosti svedka, ktorého je možné zastihnúť pre overenie výkonu. “Verejnosťou” sa rozumie regeneračné centrum, fitnes centrum, veslársky klub, pretek v halovom veslovaní, veľtrh alebo regata, na ktorom je prítomný zástupca zo spoločnosti Concept2, škola, univerzita alebo špeciálne podujatie zorganizované na verejnosti (napríklad fundraiser v obchodnom centre).
 • výkon zaznamenaný na videu. Musí to byť jeden súvislý video záznam a musí byť na ňom zaznamenané nastavenie monitoru, odveslovanie celého tréningu a záverečný pohľad na monitor s výsledkom. 

Neakceptujeme žiadne rekordy vytvorené pri veslovaní na dynamickom veslárskom trenažéri. Pri rekordoch na extrémnu vzdialenosť môže byť monitor nastavený intervalový tréning. Viac informácií nájdete v sekcii “Rekordy na extrémne vzdialenosti” dolu nižšie.

Odfotená obrazovka PM monitora ako forma verifkácie rekordu sa akceptuje len prípadu, že na obrazovke je zobrazený aj verifikačný kód.

Ak ste vytvorili rekord a spĺňate uvedené požiadavky, prosím kontaktujte ranking@concept2.com. Spoločnosť Concept2 si vyhradzuje právo neakceptovať výkon ako rekord.

B. Požiadavky pre rekordy na 2000 metrov

Všetky rekordné časy na 2000 metrov musia byť zaveslované na oficiálnom veslárskom podujatí schválenom spoločnosťou Concept2 a za prítomnosti svedkov a na veslárskych trenažéroch Concept2 bez použitia pohyblivých podložiek Slide.

Hmotnostné požiadavky

Podľa pravidiel veslárskych pretekov na vode a majstrovstiev v halovom veslovaní po celom svete, športovci ľahkej váhy sa musia odvážiť najskôr dve hodiny pred svojím štartom. Rekordy v ľahkej váhe sa neuznajú vtedy, ak sa športovci vážili viac ako dve hodiny pred svojím pretekom. 

 • Ľahká váha ženy: <= 135lbs (61.5kg)
 • Ťažká váha ženy: > 135 lbs (61.6kg)
 • Ľahká váha muži: <= 165lbs (75kg)
 • Ťažká váha muži: > 165lbs (75kg)

Vekové kategórie

a. Rekordy na extrémne vzdialenosti
Pri tejto disciplíne platia nasledovné vekové kategórie: 19 rokov a mladší, 20–29 rokov, 30–39 rokov, 40–49 rokov.

b. Všetky ostatné rekordy
Pre všetky iné rekordy platia nasledovné vekové kategórie: 12 rokov a mladší (bez váhových kategórií), 13–18, 19–29, 30–39, 40–49, atď. pre ťažkú a ľahkú váhu muži a ženy. Na 2000 metrov sú vekové kategórie od 40 rokov vyššie rozdelené do 5-ročných intervalov: napr. 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 atď.

Rekordy na extrémnu vzdialenosť

Pre nasledovné rekordy platia dodatočné požiadavky/pokyny:

Millión Metrov zaveslovaných jednotlivcom

 1. Monitor PM3, PM4 alebo PM5 si nastavíte cez možnosť “Intervaly: Voliteľné”. V “Hlavnom menu” zvoľte Vybrať tréning > Nový tréning > Intervaly: Voliteľné. Toto vám umožní nastaviť jeden interval na vzdialenosť na 900 000 metrov a jeden interval na vzdialenosť na 100 000 metrov s oddychovým intervalom 0:00. Ak máte monitor PM3, odporúčame vám, aby ste si v ňom aktualizovali firmvér na verziu 88 alebo novšiu. Pripomíname vám, že monitor sa automaticky vypína po pár minútach nečinnosti, takže ho budete musieť po oddychových pauzách znovu nastaviť. To platí iba v prípade, že nemáte po ruke niekoho, kto by stlačil tlačidlá Display alebo Change Display, aby PM zostal aktívny.
 2. Monitor PM2 dokáže načítať metre len do 99 999, potom začne znovu na nule. Preto je potrebné evidovať koľko krát sa monitor vráti na nulu. Budete potrebovať 10 vynulovaní!
 3. Počas veslovania vám odporúčame robiť pravidelné prestávky. Zastavenie zotrvačníka pred dosiahnutím cieľa je dovolené, avšak, váš výsledný čas musí zahŕňať aj intervaly keď sa zotrvačník netočil.
 4. Zaznamenajte si váš výkon, vrátane času kedy ste začali a skončili každý veslársky tréning ako aj metre odveslované počas daného tréningu. Záznam vo veslárskom denníku si dajte podpísať svedkovi, ktorý môže potvrdiť váš výkon.
 5. Výsledky z vášho USB flash disku alebo pamäťovej karty pošlite do spoločnosti Concept2 vo forme súboru .csv alebo v prípade papierovej formy záznamu pošlite podpísaný záznam spolu s fotkou, ak je to možné, a kópie alebo linky na ohlasy, ktoré váš výkon dostal.
 6. Nové rekordy budú uznané formou špeciálneho certifikátu o ich dosiahnutí.

24-hodinovka jednotlivca

 1. Použite veslársky trenažér Concept2 s výkonnostným monitorom (PM2, PM3, PM4 alebo PM5).
 2. Monitory PM3, PM4 a PM5 zobrazia do 50 000 metrov a potom začnú počítať znovu od nuly. Druhou alternatívou je z Hlavného menu zvoliť možnosti Vybrať tréning > Nový tréning > Intervaly: Voliteľné. Toto vám umožní nastaviť jeden časový interval na 24 hodín s oddychovým intervalom 0:00. Ak máte monitor PM3, odporúčame vám, aby ste si v ňom aktualizovali firmvér na verziu 88 alebo novšiu. Pripomíname vám, že monitor sa automaticky vypína po pár minútach nečinnosti, takže ho budete musieť po oddychových pauzách znovu nastaviť. To platí iba v prípade, že nemáte po ruke niekoho, kto by stlačil tlačidlá Display alebo Change Display, aby PM zostal aktívny.
 3. Monitor PM2 dokáže načítať metre len do 99 999, potom začne znovu na nule. Preto je potrebné evidovať koľko krát sa monitor vráti na nulu. Budete potrebovať 10 vynulovaní!.
 4. Aby sa váš výkon  kvalifikoval ako 24-hodinovka, musíte veslovať počas každej hodiny v rámci 24 hodín. Počas veslovania vám odporúčame robiť pravidelné prestávky a zastavenie zotrvačníka je dovolené.
 5. Veďte si záznam o veslovaní. Mali by ste mať podpornú skupinu, ktorá zaznamená koľko metrov a ako dlho každú hodinu veslujete a samozrejme metre naťahané spolu. Záznam o veslovaní by mal byť podpísaný svedkom, ktorý môže potvrdiť váš výkon.
 6. Výsledky z vášho USB flash disku alebo pamäťovej karty pošlite do spoločnosti Concept2 vo forme súboru .csv alebo v prípade papierovej formy záznamu pošlite podpísaný záznam spolu s fotkou, ak je to možné, a kópie alebo linky na ohlasy, ktoré váš výkon dostal.
 7. Nové rekordy budú uznané formou špeciálneho certifikátu o ich dosiahnutí.

Najdlhšie súvislé veslovanie jednotlivca

 1. Použite veslársky trenažér Concept2 s výkonnostným monitorom (PM2, PM3, PM4 alebo PM5).
 2. Monitory PM3, PM4 a PM5 zobrazia do 50 000 metrov a potom začnú počítať znovu od nuly. Druhou alternatívou je z Hlavného menu zvoliť možnosti Vybrať tréning > Nový tréning > Intervaly: Voliteľné. Toto vám umožní nastaviť jeden časový interval na 24 hodín s oddychovým intervalom 0:00. Ak máte monitor PM3, odporúčame vám, aby ste si v ňom aktualizovali firmvér na verziu 88 alebo novšiu. Pripomíname vám, že monitor sa automaticky vypína po pár minútach nečinnosti, takže ho budete musieť po oddychových pauzách znovu nastaviť. To platí iba v prípade, že nemáte po ruke niekoho, kto by stlačil tlačidlá Display alebo Change Display, aby PM zostal aktívny.
 3. Monitor PM2 dokáže načítať metre len do 99 999, potom začne znovu na nule. Preto je potrebné evidovať koľko krát sa monitor vráti na nulu. Budete potrebovať 10 vynulovaní!.
 4. Aby sa  váš výkon kvalifikoval ako "súvislé veslovanie", musíte počas každej hodiny veslovať minimálne 50 minút. Prestávku počas každej hodiny môžete mať maximálne 10 minút. Počas veslovania vám odporúčame robiť pravidelné prestávky a zastavenie zotrvačníka je dovolené.
 5. Veďte si záznam o veslovaní. Mali by ste mať podpornú skupinu, ktorá zaznamená koľko metrov a ako dlho každú hodinu veslujete a samozrejme metre naťahané spolu. Záznam o veslovaní by mal byť podpísaný svedkom, ktorý môže potvrdiť váš výkon.
 6. Výsledky z vášho USB flash disku alebo pamäťovej karty pošlite do spoločnosti Concept2 vo forme súboru .csv alebo v prípade papierovej formy záznamu pošlite podpísaný záznam spolu s fotkou, ak je to možné, a kópie alebo linky na ohlasy, ktoré váš výkon dostal.
 7. Nové rekordy budú uznané formou špeciálneho certifikátu o ich dosiahnutí.

100 000 metrov zaveslovaných jednotlivcom

 1. Použite veslársky trenažér Concept2 s výkonnostným monitorom (PM2, PM3, PM4 alebo PM5).
 2. Monitor PM3, PM4 alebo PM5 si nastavíte cez možnosť “Intervaly: Voliteľné”. V “Hlavnom menu” zvoľte Vybrať tréning > Nový tréning > Intervaly: Voliteľné. Toto vám umožní nastaviť jeden interval na vzdialenosť na 100 000 metrov s oddychovým intervalom 0:00.
 3. Ak používate monitor PM2 nastavte na ňom vzdialenosť 99 999 metrov, pretože viac metrov sa nastaviť na ňom nedá.
 4. Počas veslovania vám odporúčame robiť pravidelné prestávky. Zastavenie zotrvačníka pred dosiahnutím cieľa je dovolené, avšak, váš výsledný čas musí zahŕňať aj intervaly keď sa zotrvačník netočil.
 5. Zaznamenajte si váš výkon, vrátane času kedy ste začali a skončili každý veslársky tréning ako aj metre odveslované počas daného tréningu.
 6. Záznam vo veslárskom denníku si dajte podpísať svedkovi, ktorý môže potvrdiť váš výkon.Výsledky z vášho USB flash disku alebo pamäťovej karty pošlite do spoločnosti Concept2 vo forme súboru .csv alebo v prípade papierovej formy záznamu pošlite podpísaný záznam spolu s fotkou, ak je to možné, a kópie alebo linky na ohlasy, ktoré váš výkon dostal.
 7. Nové rekordy budú uznané formou špeciálneho certifikátu o ich dosiahnutí.
Svalové skupiny