Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Tréning / Veslársky tréning

Veslársky tréning

Ukážka tréningu na veslárskom trenažéri:

  • WuE, P, P 24, PL 26, P 28, SC 30. S primeraným odpočinkom medzi úsekmi, aby ste udržali správnu techniku a vhodnú intenzitu
  • WuE, 3 série po 7 úsekoch ( 1 min. závodné tempo, 1 min. prestávka, 5 min.)
  • WuE, 4 x 2000 m zaujímavá príprava na pretek
  • WuE, 8 x 500 silou na 500 m, voľne
  • WuE, SC 30, PL 32
Toto je veľmi intenzívny tréning s dlhým odpočinkom medzi úsekmi. Pri tréningu sa koncentrujte najmä na správnu techniku, frekvenciu tempa a vynaložené úsilie.

Vysvetlivky k skratkám:
P = tlak (úsilie) – akým úsilím ťaháte
Spm = frekvencia tempa/min
WuE = rozohriatie + cvičenie – kombinácia strečingu, kalanetiky, ľahkého veslovania
P = pyramída – merané úsilie = 3 min.(1/2p) – 2min.(3/4p) – 1 min.(naplno) – 2 min.(3/4p) – 3 min.(1/5p)
Toto je dobré systémové rozveslovanie.

P 24 = pyramída so zmenou frekvencie tempa
Max. 24 spm. = 3 min.(20spm) – 2 min.(22spm) – 1min.(24spm) – 2min.(22spm) – 3min.(20spm)

PL = pyramída vzrastajúca
150 s – 90s – 60s – 90s – 150s
Snažte sa udržať intenzitu tak vysoko ako je len možné!

SC 30 = schody
2min. (22 spm), 2 min. (24 spm), 2 min. (26 spm), 2 min. (28 spm), 2 min. (30 spm)
Svalové skupiny