Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Lyžiarske trenažéry / Adaptívne lyžovanie / Klasifikácia

Klasifikácia

AS (Arms and Shoulders - ruky a plecia)

Športovci, ktorí majú minimálne alebo žiadne využitie funkcií trupu a minimálne alebo žiadne využitie nôh. Títo športovci môžu mať zlú sedaciu rovnováhu. AS lyžiari si vyžadujú špeciálne pevné sedadlá, ktoré musia okrem bežných pásov na upevnenie okolo pása alebo klinu, mať aj podporné pásy na upevnenie hrudníka, aby boli počas lyžovania zafixovaní na sedadle.

 

TA (Trunk and Arms - trup a ruky)

Športovci, ktorí majú funkčné využitie trupu a rúk a minimálne alebo žiadne využitie nôh. TA športovci musia mať pevné prispôsobené sedadlo na Skierg a okrem pásu, ktorý si upevnia okolo pásu alebo klinu, nepotrebnujú žiadnu podporu vrchnej časti tela pri cvičení.

 

LTA–VI (Leg Trunk and Arms—Blind or Visually Impaired - nohy, trup a ruky - nevidomí alebo zrakovo postihnutí)

Športovci, ktorí majú funkčné využitie nôh, trupu a rúk. Sú schopní cvičiť na lyžiarskom trenažéri postojačky. Sú to nevidomí alebo  zrakovo postihutí športovci.

 

LTA–ID (Leg Trunk and Arms—Intellectually Disabled - nohy, trup a ruky - mentálne postihnutí)

Športovci, ktorí majú funkčné využitie nôh, trupu a rúk. Sú schopní cvičiť na lyžiarskom trenažéri postojačky. Sú to mentálne postihnutí športovci.

 

LTA–AK (Leg Trunk and Arms—Single Leg, Above the Knee Amputee - nohy, trup a ruky - jedna noha amputovaná nad kolenom)

Športovci, ktorí majú funkčné využitie nôh, trupu a rúk. Sú schopní cvičiť na lyžiarskom trenažéri postojačky za pomoci protézy. Títo športovci majú jednu nohu amputovanú nad kolenom.

 

LTA–AKD (Leg Trunk and Arms—Double Leg or Bilateral, Above the Knee Amputee - nohy, trup a ruky - obe nohy amputované nad kolenom)

Športovci, ktorí majú funkčné využitie nôh, trupu a rúk. Sú schopní cvičiť na lyžiarskom trenažéri postojačky za pomoci dvoch protéz. Títo športovci majú obe nohy amputované nad kolenom. Poznámka: Športovec s obami nohami amputovanými nad kolenom, ktorý cvičí na lyžiarskom trenažéri posediačky by mali výsledky posielať v kategórii TA (Trunk and Arms).

 

LTA–PD (Leg Trunk and Arms—Physically Disabled - nohy, trup a ruky - fyzicky hendikepovaní)

Športovci, ktorí majú funkčné využitie nôh, trupu a rúk. Sú schopní cvičiť na lyžiarskom trenažéri postojačky. Títo športovci majú jednu alebo viac foriem fyzického postihnutia, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich kategóriách, vrátane ale nie výlučne neuromuskulárnych ochorení.

Svalové skupiny