Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Lyžiarske trenažéry / Kombinované tréningy na lyžiarskom a veslárskom trenažéri

Kombinované tréningy na lyžiarskom a veslárskom trenažéri

Tým, ktorí majú lyžiarsky a aj veslársky trenažér ponúkame možnosť kombinovaného tréningu. Aké sú jeho výhody?

  • Svaly sa zaťažujú rovnomerne. Pri veslovaní sa zapoja bedrové svaly na začiatku a pri lyžovaní na konci pohybu
  • Zaťažujú sa rôzne svalové skupiny. Keď určité svalové skupiny „oddychujú“, tréning môže trvať dlhšie.
  • Zvyšuje sa rôznorodosť. Trénujete v rôznych pozíciách – v stoji, v sede.
  • Ak si nájdete spolucvičiaceho, môžete trénovať vo dvojici a striedať sa na trenažéroch.

Navrhované tréningy

Výmena po rovnakých intervaloch

Striedajte 4-minútový tréning na veslárskom trenažéry so 4-minútovým tréningom na lyžiarskom trenažéry a po každom tréningu si dajte 1-3-minútový oddychový interval. Intenzita vášho tréningu by mala byť skoro na maximum. Opakujte tréning 4-8 krát.

Poznámka: Pri tréningoch s kratším oddychovým intervalom si pestujete vytrvalosť; dlhšie intervaly budú viesť k nadobudnutiu maximálneho výkonu.

Nastavenie PM monitoru: Nastavte si 4-minútové intervaly s nedefinovaným časom oddychu na oboch trenažéroch.

Pre spestrenie: Tréning si môžete nastaviť na ľubovoľný čas alebo vzdialenosť.

 

Striedanie prostredníctvom krátenia tréningu

Toto je jeden z najpopulárnejších tréningov! Skracujte tréning postupne z 10 minút na 9 minút atď. až na 1 minútu, pričom sa striedate na lyžiarskom a veslárskom trenažéry. Ako sa dĺžka tréningov postupne skracuje, zvyšujte internzitu. Celkový čas tréningu: 55 minút. Oddychovým intervalom by mal byť len čas potrebný na vystriedanie trenažéru, avšak ak chcete, môžete oddychovať dlhšie.

Pre spestrenie: Tento tréning by sa mohol vykonávať aj ako pyramída, od 1 minúty do 6 minút a späť na 1 minútu. Alebo môžete ako schodíky použiť vzdialenosť namiesto času. Napr.: 2000m lyžovanie, 1750m veslovanie, 1500m lyžovanie atď.

 

Dlhé tréningy/Na obrátku

Zahrejte sa minimálne 5 minút na Skiergu. Potom si zaveslujte na veslárskom trenažéry 15 minút; 5 minút veslujte zľahka, prejdite opäť na Skierg na 15 minútový lyžiarsky tréning, potom si dajte 5-minútové ľahké veslovanie na veslárskom trenažéry. Ak chcete trénovať radšej na vzdialenosť, urobte polovičnú vzdialenosť na každom trenažéry. Napr. pri 10km tréningu, veslujte 5 km na veslárskom a zvyšných 5 km cvičte na Skiergu.

Pre spestrenie: Jednotlivé časti tréningu si môžete skrátiť či predĺžiť.

 

Tréningy s partnerom

Väčšinu uvedených tréningov môžete cvičiť s partnerom – jeden ťahá na lyžiarskom trenažéry a druhý na veslárskom.

 

Fáza uvoľnenia

Vystriedanie druhého trenažéru môže byť vítanou zmenou tempa pre fázu uvoľnenia po intenzívnom tréningu. A tiež je to dobrý spôsob ako si precvičiť pri tréningu rôzne svalové skupiny.

Svalové skupiny