Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Lyžiarske trenažéry / Posilňované svalové skupiny pri lyžovaní

Posilňované svalové skupiny pri lyžovaní

Pri tréningu na lyžiarskom trenažéri Concept2 Skierg sú v jednotlivých fázach záberu zapojené všetky hlavné svalové skupiny a to v rôznej intenzite a sile. Primárne svalové skupiny zapojené pri pohybe sú vyznačené červenou farbou a sekundárne svalové skupiny sú vyznačené žltou farbou. 

 

1. fáza: Začiatok

  • Primárne svalové skupiny: trojhlavé svaly ramena,  lichobežníkové svaly, najširšie svaly chrbta, trojhlavé svaly lýtka
  • Sekundárne svalové skupiny: brušné svaly, napriamovače chrbtice, sedacie svaly, zadné svaly stehna, ohýbače bedier, štvorhlavé stehenné svaly a predné píšťalové svaly

 The Start

2. fáza: Ťah

  • Primárne svalové skupiny: trojhlavé svaly ramena, najširšie svaly chrbta, brušné svaly, ohýbače bedier a predné píšťalové svaly
  • Sekundárne svalové skupiny: štvorhlavé stehenné svaly,  napriamovače chrbtice, sedacie svaly, zadné svaly stehna, trojhlavé svaly lýtka

The Pull

3. fáza: Dotiahnutie

  • Primárne svalové skupiny: trojhlavé svaly ramena, brušné svaly, ohýbače bedier a predné píšťalové svaly
  • Sekundárne svalové skupiny: štvorhlavé stehenné svaly,  napriamovače chrbtice, sedacie svaly, zadné svaly stehna, trojhlavé svaly lýtka
The Finish

4. fáza: Návrat

  • Primárne svalové skupiny: štvorhlavé stehenné svaly, sedacie svaly, zadné svaly stehna, napriamovače chrbtice, predné deltové svaly, vrchná časť lichobežníkových svalov, vrchná časť prsných svalov,  trojhlavé svaly lýtka
  • Sekundárne svalové skupiny: brušné svaly, predné píšťalové svaly, ohýbače bedier
The Recovery

5. fáza: Príprava

  • Primárne svalové skupiny: štvorhlavé stehenné svaly, sedacie svaly, zadné svaly stehna, napriamovače chrbtice, predné deltové svaly, vrchná časť lichobežníkových svalov, trojhlavé svaly lýtka
  • Sekundárne svalové skupiny: brušné svaly, predné píšťalové svaly, ohýbače bedierThe Return 
Svalové skupiny