Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Monitor / Výmena batérií

Výmena batérií

Keď je napätie batérií vo vašom monitore nízke, ste na to upozornený pri každom zapnutí monitoru PM3, PM4. Monitor PM3, PM4 používa dva monočlánky LR20. Aby ste pri výmene batérií nestratili uložené dáta, musí byť pri výmene monitor PM3, PM4 vypnutý a výmena nesmie trvať dlhšie ako 5 minút. Keď je napätie batérií veľmi nízke, ste na to upozornený hlásením, že jednotka nemôže pracovať správne. Napriek tomu funkcia generátora elektrického prúdu veslárskeho trenažéra modelu D a E umožňuje trénovať v režime "Jednoduché cvičenie" ale výsledky sa neukladajú.

  Monočlánky LR20

 monočlánky LR20

V monitore PM4 môžete používať monočlánky LR20 alebo dobíjateľnú batériu. V prípade že na veslárskom trenažéri cvičíte menej často, je možné dobíjateľnú batériu dobiť pomocou dodaného USB kábla po prepojení monitora PM4 s vašim PC.

  Dobíjateľná batéria Concept2

dobíjateľná batéria veslárskeho trenažéra Concept2


Svalové skupiny