Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 5

Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 5

VYSVETLENIE POUŽITÝCH POJMOV 

acidóza – fyziologický stav organizmu, ktorý spôsobuje laktát; narušenie rovnováhy vnútorného prostredia – „zakyselí“ sa organizmus

adenozíntrifosfát (ATP) – látka, ktorá vo svale umožňuje kontrakciu

aeróbny – oxidatívny; za prítomnosti kyslíka

anaeróbny – neoxidatívny; bez prítomnosti kyslíka

anaeróbny prah – predel medzi aeróbnym krytím energie a zmiešaným aeróbno – anaeróbnym krytím energie

deflexný bod – bod vyskytujúci sa v mieste nejakej odchýlky, napr. na Conconiho krivke

fyziologická krivka – grafické znázornenie časového priebehu SF

glukóza – hroznový cukor; využíva sa na tvorbu energie v organizme

glykogén – živočíšny škrob vytváraný z cukrov

glykolýza – štiepenie cukru, pri ktorom vzniká voda, oxid uhličitý, energia a laktát

hemoglobín – červené krvné farbivo v červených krvinkách, prenášajúce kyslík

hladina laktátu – množstvo laktátu v krvi, uvádza sa v mmol/l

hyperventilácia – zvýšená frekvencia dýchania

hypoxia – nedostatok kyslíka

intervalové zaťaženie – zaťaženie s meniacou sa intenzitou prevádzanej činnosti

kardiovaskulárny - srdcovocievny

kľudová srdcová frekvencia – hodnota srdcovej frekvencie nameraná bez akejkoľvek záťaže (v sede, v ľahu alebo v stoji), jej hodnota je však vždy aktuálna pre daný stav a závislá na určitých faktoroch, napríklad trénovanosť, forma, pretrénovanie, únava, choroba, psychické faktory a pod.

kreatínfostát (CP) – látka nachádzajúca sa v organizme a slúžiaca na obnovu ATP; rýchly zdroj energie

kyselina mliečna (laktát) – látka, ktorá vzniká v organizme pri štiepení cukru bez prítomnosti kyslíka; je kyslej povahy

laktátová krivka – grafické znázornenie časového priebehu hladiny laktátu v krvi

maximálna srdcová frekvencia – najvyššia hodnota SF nameraná pri maximálnom zaťažení organizmu

metabolizmus – premena látok v organizme; biochemický proces, ktorý prebieha dvoma smermi: vytváranie zložitejších látok z látok jednoduchých (anabolizmus) a vytváranie látok jednoduchých z látok zložitejších (katabolizmus)

mezocyklus – strednodobý tréningový cyklus trvajúci spravidla 4 týždne

minimálna srdcová frekvencia – najnižšia hodnota srdcovej frekvencie nameraná za určité obdobie (meraný interval, deň, mesiac, rok... celý život človeka)

minútový objem srdcový – množstvo krvi, ktoré srdce prečerpá za 1 minútu

myokard – srdcový sval

palpačná metóda merania SF – meranie srdcovej frekvencie pohmatom, napr. palcom na krčnej tepne alebo prstami na zápästí

parciálny tlak kyslíka – tlak kyslíka (ako jednej zo zložiek) vo vzduchu

priemerná srdcová frekvencia – aritmeticky vypočítaná priemerná hodnota srdcovej frekvencie za určitý úsek

resyntéza – rozloženie (napr. zo zložitého cukru na jednoduché cukry)

spiroergometrické vyšetrenie – test vykonávaný na ergometri (stacionárnom bicykli) za účelom zistenia spotreby kyslíka pri pohybovej záťaži

srdcová frekvencia – počet srdcových sťahov (úderov) za určitú časovú jednotku (v praxi sa udáva počet úderov za 1 minútu)

submaximálna intenzita – intenzita na úrovni zhruba 90% maximálnej SF; „skoro maximálna“ intenzita

termoregulačné mechanizmy – mechanizmy udržujúce stálosť vnútorného prostredia organizmu

 

Zdroj: Olšák Stanislav: Srdce, zdravie, šport. RAVAL 1997

Svalové skupiny