Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 4

Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 4

METODIKA MODIFIKOVANEJ RUFFIEROVEJ SKÚŠKY

Ruffierova modifikovaná funkčná skúška slúži na jednoduché orientačné posúdenie funkčnej zdatnosti kardiovaskulárneho systému.

Skúška sa vykonáva za štandardných podmienok v troch častiach, ktoré na seba plynulo nadväzujú.

1. Maximálne ukľudnenie v sede po dobu 2 minút.

2. Nasleduje zaťaženie 30 drepov za 30 sekúnd (1 drep za sekundu)

3. Nasleduje maximálne ukľudnenie v sede po dobu 2 minút.

 

Meria sa:

S1 – najnižšia hodnota SF pri prvom sedení pri maximálnom ukľudnení

S2 – najvyššia hodnota SF po drepoch

S3 – najnižšia hodnota SF pri druhom sedení pri maximálnom ukľudnení

 

Výpočet indexu: 

IR  =   (S1 + S2 + S3) – 200
                     10

 

Doporučené hodnotenie výsledkov:

IR

=

do 3,0

výborný funkčný stav

 

 

3,1 – 7,0

dobrý

 

 

7,1 – 12,0

priemerný

 

 

12,1 – 15,0

slabý

 

 

nad 15,1

veľmi slabý

 

Poznámky:

Hodnotenie je potrebné osobitne korigovať u mládeže a starých ľudí.

Doporučujem nastaviť športtester na 5s interval vyhodnocovania.

Doporučujem robiť meranie ráno po prebudení, prípadne za iných štandardných podmienok.

 

Zdroj: Olšák Stanislav: Srdce, zdravie, šport. RAVAL 1997

Svalové skupiny