Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 2

Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 2

Výpočet tréningových zón

V praxi existuje niekoľko spôsobov pre stanovenie tréningových zón (TZ). Jedná sa o rozličné spôsoby ich vyjadrenia – výpočtu. V nasledujúcich riadkoch vám ponúkam niektoré z nich. Avšak zapamätajte si, že výpočet zóny až príliš závisí na použití niektorého z nich, pretože každý vychádza z iných vstupných parametrov.

V príkladoch vychádzam z predpokladu, že sa jedná o športovca vo veku 35 rokov, s maximálnou SF 180 úderov a kľudovou SF 60 úderov.

HTZ – hranica tréningovej zóny

MSF – maximálna SF

MMSF – matematicky vypočítaná maximálna SF (220 – vek)

KSF – kľudová SF

 

Metóda výpočtu podľa Karvonenovho vzorca:

HTZ = KSF + ((MSF – KSF) x % intenzity)

Takže tréningovú zónu na úrovni 70-tich % maximálnej intenzity možno vyjadriť nasledovne:

HTZ = 60 + ((180 – 60) x 0,70)

HTZ = 144 úderov

Metóda pre výpočet zo skutočne nameranej maximálnej SF:

Táto metóda jednoducho používa pre stanovenie tréningovej zóny skutočne nameranú hodnotu vašej maximálnej srdcovej frekvencie (zistenú záťažovým testom – pre osoby na určitej úrovni telesnej zdatnosti). 

HTZ = MSF x % intenzity

HTZ = 180 x 0,70

HTZ = 126 úderov

Metóda výpočtu pomocou veku: 

Táto metóda zohľadňuje pri výpočte tréningovej zóny váš vek a matematicky vypočítanú srdcovú frekvenciu.

(Upozornenie: Ak v tomto vzorci použijete matematicky vypočítanú maximálnu SF a nie maximálnu SF zistenú záťažovým testom, môže vzhľadom na individualitu organizmu dôjsť k chybe až o 40 úderov.) 

HTZ = MMSF x % intenzity

HTZ = (220 - 35) x 0,70

HTZ = 185 x 0,70

HTZ = 129,5 úderov 

Toto sú jedny z najpoužívanejších teoretických metód výpočtu tréningových zón, ktoré sa používajú vo svete. Sú vynikajúcou pomôckou pre osoby, ktoré nemôžu zo zdravotných dôvodov alebo z hľadiska veku vykonávať fyzické testy do maximálneho zaťaženia.

Na presnejšie zistenie tréningových zón sa používajú rôzne typy testov (napr. Conconiho test) alebo je možné vykonať výpočet z laktátovej krivky. Tieto metódy sú podstatne presnejšie, lebo vždy treba brať do úvahy individualitu každého organizmu (športovca).

Zdroj: Olšák Stanislav: Srdce, zdravie, šport. RAVAL 1997

Svalové skupiny