Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Doplnky / iConnectConcept2 súprava

iConnectConcept2 súprava

Spoločnosť Concept2 vyvinula iConnectConcept2 súpravu, pomocou ktorej si pripojíte vaše iOS zariadenie na monitor PM a k vášmu veslárskemu trenažéru. 

Zakúpiť si ju môžete v našom e-shope. Súprava obsahuje držiak, ktorý sa pripevní na PM3 alebo PM4 monitor a kábel, pomocou ktorého sa pripojí vaše iOS zariadenie k veslárskemu trenažéru.

TXT_228_1369656526

POŽIADAVKY:

 • iPhone 3GS, 4 alebo 4S* alebo iPod touch 4G
 • Concept2 veslársky trenažér
 • PM3 alebo PM4 monitor:

PM3 - verzia firmvéru 315 alebo 108 alebo novšia
PM4 - verzia firmvéru 318 alebo 29 alebo novšia

 

Zobrazenie údajov PM monitoru

Máte na výber 2 ZOBRAZENIA:

1. Rovnaké zobrazenie ako na PM monitore (t.j. watty, kalórie alebo tempo) plus 2 ďalšie údaje uvedené v zozname dolu nižšie.

TXT_228_1369655969

2. Displej, kde sa zobrazia:
 
• Dĺžka záberu
• Čas záberu
• Priemerná silu záberu
• Najsilnejší záber
• Stupeň záťaže
• Počet záberov

TXT_228_1369655974

 

Po otvorení aplikácie ErgData sa zobrazí najprv displej s údajmi z PM monitoru.

TXT_228_1369655969

 • Poklepte prstom na stred displeja a vyberte si požadované zobrazenie buď priemerné tempo na 500 m, watty alebo kalórie.
 • Ak chcete zmeniť údaje zobrazené vpravo na displeji: (počiatočné nastavenie je na dĺžku záberu a primerne vynaloženú silu), poklepte prstom na jednotky, ktoré chcete zmeniť.
 • Zvoľte si iné jednotky z nasledujúcich možností: priemerná sila, najväčšia sila, dĺžka záberu, čas záberu, stupeň záťaže alebo počet záberov.
 • Výber potvrďte klepnutím na Done.

TXT_228_1369659608

Ak si chcete zvoliť iné zobrazenie ErgData, dotknite sa displeja a posuňte ho prstom doľava alebo doprava.

Zobrazenie absolvovaných tréningov

Aplikácia ukladá všetky vaše tréningové údaje, vrátane intervalov, úsekov a údaje o srdcovej frekvencii. Načítava tréningy priamo do Concept2 Online Logbook.

TXT_228_1369655980

 

 • Na treťom displeji (LogBook displej), klepnite na tréning, ktorého detaily si chcete pozrieť.
 • Súhrnné údaje o tréningu sú vyznačené slabomodrou farbou vo vrchnej časti displeja.
 • Riadky pod nimi zobrazujú údaje jednotlivých úsekov.
 • Ak chcete súhrnné údaje o tréningu zobraziť v iných jednotkách, klepnite na tlačidlo /500m. Pri každom klepnutí sa údaje premenia na iné jednotky – z priemerného  tempa na 500m na watty a z nich na kalórie za hodinu.  Ak sú čas a jednotky tréningu zobrazené slabozeleným písmom pozeráte sa na výsledky upravené podľa váhy. Ak si chcete pozrieť neupravené výsledky klepnite na tlačidlo Raw Score.

Údaje o vašom tréningu sa zobrazujú na farebnom podsvietenom displeji, takže sú viditeľné aj pri slabšom osvetlení miestnosti.

• Zobrazuje aj výsledky upravené vzhľadom na hmotnosť.

TXT_228_1369655986


• Umožňuje vám zobrazenie výkonu v rôznych jednotkách na monitore a v rôznych jednotkách na zariadení iOS (napr, na iPhone si  môžete zobraziť tréning vo wattoch a zároveň si pozerať priemerné tempo na PM monitore).

Svalové skupiny