Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Veslárske trenažéry pre bežcov

Veslárske trenažéry pre bežcov

Marcové vydanie časopisu "RUN" vyzdvihuje prednosti halového veslovania ako skvelého doplnku k bežeckému tréningu. Ide o článok "Doveslujte si po medailu v šprinte i maratóne"

Tu je časť z neho... 

 Run - the world magazine

 

"Doveslujte si po medailu v šprinte i maratóne"

Perfektný tréning všetkých vašich fyzických predpokladov, od rozvoja sily a vytrvalosti až po optimalizáciu laktátovej tolerancie, predstavuje cvičenie na veslárskom trenažéri. Hodí sa vám nielen v zimnom období, ale môžete ho využiť ako doplnok bežeckého tréningu vlastne kedykoľvek.

Veslovanie na trenažéri je jedno z najefektívnejších kondičných cvičení, ale zároveň, žiaľ, aj jedno z najviac ignorovaných. Je to škoda, pretože predstavuje bezpečný pohyb, ktorý komplexne zapája celé telo a pri ktorom si vo veľmi širokom rozsahu môžete voliť intenzitu záťaže.

ZAOSTRENÉ NA BEŽCOV

Britské zastúpenie výrobcu veslárskych trenažérov Concept2 nedávno vyšlo v ústrety práve bežcom a na svojich stránkach zverejnilo rozsiahly materiál známeho trénera Johna Shepherda „Indoor Rowing for Runners". Uvedený materiál sa venuje možnostiam využitia veslovania na veslárskom trenažéri ako doplnku bežeckého tréningu. (http:concept2.co.uk/training/running). Autor konceptu sa venoval prínosu tohto cvičenia pre šprintérov a bežcov na dlhých tratiach a ultravytrvalcov....

...

PRECVIČÍTE CELÉ TELO 

Významným prínosom veslovania na veslárskom trenažéri pri bežeckej príprave je zníženie rizika vzniku zranenia a zároveň predĺženie aktívnej športovej kariéry. Výnimočne dôležitá pre úspech vo vytrvalostných pretekoch je psychická odolnosť bežca. Samozrejme je potrebné mať dostatočnú kondíciu na absolvovanie danej trate, keď ale príde na lámanie chleba, úspesnejší býva mentálne silnejší športovec.

Niektoré fitcentrá majú vo svojej ponuke skupinové cvičenie na veslárskych trenažéroch s inštruktorom. Hodinu vedie inštruktor, ktorý motivuje účastníkov a dohliada na správnu techniku. Rytmus a intenzita cvičenia sa mení podľa pokynov inštruktora, prípadne podľa hudby.

...

Tréning môže uspokojiť i súťaživých športovcov. K dispozícii majú jedenásť „súťažných" trás, pre ktoré Concept2 vedie tabuľky. Môžu sa tu porovnávať so svojimi vrstovníkmi a získať tak reálnu predstavu o svojej kondícii. Vôbec najčastejšou traťou je ale dvojkilometrová vzdialenosť, na ktorej vo vlaňajšej sezóne zapísalo svoj najlepší výkon 14 505 ľudí.

NASTAVTE SI SVOJU ZÁTAŽ

K nastaveniu záťaže podľa svojich fyzických predpokladov využijete funkciu "Stupeň záťaže" - Drag Factor na monitore trenažéra. Táto hodnota je spoľahlivá bez ohľadu na vonkajšie podmienky a je porovnateľná na všetkých veslárskych trenažéroch Concept2. Nastavenie záťaže neurčuje intenzitu cvičenia, je to porovnateľné s nastavením prehadzovačky na bicykli, kde tiež môžete zvoliť prevody od ľahkých až po ťažké, ale výsledná práca a rýchlosť jazdy bude závisieť od toho, koľko energie dáte do šliapania....

Jazda na veslárskom trenažéri je najlepším tréningovým variantom k bežeckému tréningu..."

_________________________ 

Článok z časopisu RUN, marec-apríl 2010, pasáže zo str.: 42-45: 


Svalové skupiny