Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Tréning / Motivácia / „Klub milión metrov"

„Klub milión metrov"

Prvý „Klub milión metrov“ športovcov, ktorí odveslovali na veslárskom trenažéri Concept2 milión a viac metrov bol založený v roku 1987. Tento klub poskytuje pre používateľov veslárskych trenažérov značky Concept2 rôzne dlhodobé ciele. Nie je podstatné, ako dlho vám bude trvať kým určitý vzdialenostný cieľ dosiahnete.

Vďaka entuziazmu svojich členov sa „Klub milión metrov“ neustále rozrastá a jeho členom môžete byť aj vy. 

Informácie: 

  • Zaregistrujte sa na Online Logbook.
  • Nahrajte vaše odveslované metre a dátum keď ich odveslujete do vášho online logbook-u - knihy záznamov tréningových jednotiek. Veslovať môžete buď na veslárskom alebo lyžiarskom trenažéri Concept2.
  • Existuje osobitný „Klub milión metrov“ pre lyžiarsky trenažér Skierg a osobitný pre veslársky trenažér. Metre odveslované na lyžiarskom trenažéri nemôžete kombinovať s metrami odveslovanými na veslárskom trenažéri.
  • Nezaleží na tom ako dlho vám bude trvať dosiahnutie cieľa.
  • Keď dosiahnete svoj cieľ, kliknite na odkaz „Challenges“ vo vašom online logbook-u a podľa pokynov v sekcii „Klub milión metrov“ si budete môcť vytlačiť certifikát, ktorý potvrdí, že ste odveslovali x-miliónov metrov.
  • Po tom ako dosiahnete prvý milión odveslovaných metrov, veslujte ďalej a dosiahnite 2 milióny metrov, atď.
Svalové skupiny