Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Trenažéry C2 / Tréning / Motivácia

Motivácia

Online logbook a rebríček

Jednou z najväčších výhod výkonnostného monitoru je poskytnutie presných, podrobných a spoľahlivých informácií o vašom výkone na veslárskom trenažéri Concept2. Môžete si spätne pozrieť údaje o vašich tréningoch a tiež porovnať svoj výsledok s ostatnými veslármi hoci aj na opačnom konci sveta.

Concept2 Online Logbook je bezplatná webová aplikácia, ktorá vám umožní zaznamenať si vaše tréningy a poskytuje vám prehľad o vašich celkovo naveslovaných metroch. Do tejto aplikácie si môžete uložiť údaje o tréningoch absolvovaných na veslárskom ako aj lyžiarskom trenažéri Concept2. Keďže budete mať k dispozícii prehľad výkonov počas celej sezóny, ľahko zistíte svoje napredovanie. 

TXT_198_1363614892

Prostredníctvom tejto aplikácie môžete tiež sledovať svoj pokrok v “Distance Award Clubs” a zúčastniť sa rôznych súťaží počas celého roku. Založenie logbook-u je otázkou pár minút a môžete tak urobiť na concept2.com/logbook.

Ďalšou výhodou logbook-u je možnosť zapísania osobných najlepších výkonov do online rebríčka. Pri prezeraní rebríčka si môžete vyfiltrovať výsledky podľa pohlavia, veku, krajiny alebo dokonca mesta. Rebríček výkonov nájdete na concept2.com/rankings.

 

„Klub milión metrov“

Prvý „Klub milión metrov“ Concept2 bol založený v roku 1987. Tento klub poskytuje pre používateľov trenažérov značky Concept2 dlhodobé veslárske ciele. Nie je podstatné ako dlho vám bude trvať kým určitý vzdialenostný cieľ dosiahnete.

Vďaka entuziazmu svojich členov sa „Klub milión metrov“ neustále rozrastá. 

Informácie: 

  • Zaregistrujte sa na Online Logbook.
  • Nahrajte vaše odveslované metre a dátum keď ich odveslujete do vášho online logbook-u - knihy záznamov tréningových jednotiek. Veslovať môžete buď na veslárskom alebo lyžiarskom trenažéri Concept2.
  • Existuje osobitný „Klub milión metrov“ pre lyžiarsky trenažér Skierg a osobitný pre veslársky trenažér. Metre odveslované na lyžiarskom trenažéri nemôžete kombinovať s metrami odveslovanými na veslárskom trenažéri.
  • Nezaleží na tom ako dlho vám bude trvať dosiahnutie cieľa.
  • Keď dosiahnete svoj cieľ, kliknite na odkaz „Challenges“ vo vašom online logbook-u a podľa pokynov v sekcii „Klub milión metrov“ si budete môcť vytlačiť certifikát, ktorý potvrdí, že ste odveslovali x-miliónov metrov.
  • Po tom ako dosiahnete prvý milión odveslovaných metrov, veslujte ďalej a dosiahnite 2 milióny metrov, atď.
Svalové skupiny