Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Využitie veslárskych trenažérov Concept2

Využitie veslárskych trenažérov Concept2

Využitie veslárskych trenažérov Concept2 je obrovské! Pomôžu vám dosiahnuť vaše cvičebné ciele, zabaviť sa a uvoľniť, alebo dokonca spestriť firemnú akciu. Tu je niekoľko príkladov ich všestranného využitia:

Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenie na veslárskych trenažéroch sa začína radiť medzi ponuky služieb fitnescentier. Lekcie sú určené pre každého bez rozdielu veku, či kondície. Intenzitu cvičenia si stanovuje každý sám podľa svojej výkonnosti a svojich cieľov a podľa pokynov inštruktora, ktorý zároveň dozerá na správnu techniku. Lekcie zpravidla nemajú charakter kurzov, je možné ich teda striedať podľa časových možností a vyskúšať viac inštruktorov.

Uzavreté skupinové lekcie

Dohodnite sa s priateľmi na pravidelnom spoločnom cvičení a žiadajte od fitnescentier lekcie bez prístupu iných návštevníkov. Pri takomto cvičení vládne uvoľnená nálada, pre cvičiacich je vysoko motivujúca a jeho náplň je možné pripraviť na mieru, podľa osobitných požiadaviek. Pokiaľ sa niektorý člen skupiny ujme prípravy a vedením cvičenia, môžu takéto lekcie prebiehať dokonca aj bez inštruktora.

Individuálne cvičenie

Individuálne cvičenie je vhodné pre tých, ktorí nemajú problém sa motivovať, alebo sledujú vlastný tréningový plán. Značka Concept2 ponúka prepracované tréningové programy. Taktiež sa pravidelne organizujú rôzne súťaže a motivačné akcie. Užívatelia veslárskych trenažérov Concept2 tvoria komunitu, ktorých skúsenosti a poznatky sú voľne dostupné na internetových fórach  a predstavujú neoceniteľný zdroj informácii.

Doplnkový tréning

Beriete šport vážne? Spestrite si tréningovú prípravu! Veslovanie na veslárskom trenažéri šetrí pohybový aparát a môže pomôcť predchádzať zraneniam z pretrénovania. Komplexne zapája množstvo svalových skupín vrátane svalového korzetu a funguje ako kompenzačné cvičenie pri svalovej nerovnováhe. Monitor poskytuje presné údaje o intenzite cvičenia a výkonnosti počas cvičenia i po ňom. Športovým klubom ponúkame využitie trenažéra k tréningu napríklad počas zimného obdobia. 

Rehabilitácia

Cvičenie na veslárskom trenažéri je skvelý rehabilitačný prostriedok po mnohých typoch úrazov, hlavne dolných končatín a pre niektoré náhradné kĺby. Je dôležité, že zaťažovanie svalov a kĺbov je veľmi šetrné a umožňuje ovplyvňovať rozsah pohybu. Pretože je pri veslovaní zapojené telo symetricky, je možné podľa potreby nechať väčšiu časť potrebnej energie na zdravej končatine a svalovú silu, či motoriku v rehabilitovanej končatine budovať postupne.

Preteky

Veslovanie na veslárskych trenažéroch Concept2 sa stalo samostatným športom v ktorom sa súťaži na národných šamionátoch, majstrovstách Európy aj majstrovstvách sveta. Na Slovensku sa každoročne konajú Otvorené majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní, šampionát stredných škôl, Školská liga halového veslovania a množstvo príležitostných pretekov, súťaží a športových akcii s veslárskymi trenažérmi Concept2.

Redukčné kurzy

Sučasťou ponuky sú taktiež kurzy zamerané na redukciu nadváhy. Cvičenie na veslárskom trenažéri je k dosiahnutiu takýchto cieľov obzvlášť vhodné, pretože pri cvičení je váha prenesená na sedadlo a nenamáhajú a nezaťažujú sa tak kĺby. Zároveň sú do cvičenia komplexne zapojené svaly hornej aj dolnej časti tela. Intenzitu a rozsah pohybu si pri cvičení kontroluje cvičiaci.

Firemné akcie

Trenažére je možné ľahko previezť na miesto konania akcie a využiť ich rôznym spôsobom. Je možné usporiadať preteky jednotlivcov, ale aj skupín. Pri nich sa uplatní nielen fyzická pripravenosť členov tímu, ale tiež taktika a schopnosť spolupracovať. Nácvik techniky a cvičenia je možné doplniť napríklad prednáškou o zdravom životnom štýle a pod.

Marketingové akcie

Veslovanie na trenažéri je pre veľa ľudí stále novinkou, ktorá priťahuje pozornosť a vzbudí zvedavosť. Dá sa využiť pri najrôznejších typoch marketingových či charitativnych akciách, či už pre ich spestrenie, alebo ako hlavný bod programu, na ktorý je možné naviazať následne súťaže, motivačné programy a podobne. Napíšte nám svoju predstavu, radi spracujeme takýto návrh akcie!

Sprievodný program

Na rôznych akciách (maratóny, golfové turnaje, festivaly a pod.) je možné využiť veslárske trenažéry pre spestrenie programu ako zaujímavú aktivitu pre účastníkov. Konkrétnu náplň je možné prispôsobiť špecifickým požiadavkám.

Cvičenie pre seniorov

Pre aktívnych seniorov radi pripravíme špeciálne cvičenie podľa ich potrieb. Plynulý charakter pohybu a fakt, že cvičenie prebieha v sede robí toto veslovanie ideálnym pre udržanie si vitality aj v pokročilom veku. Je nenáročný na udržanie rovnováhy, šetrný k pohybovému aparátu. Pre zaujímavosť, na posledných majstrovstách sveta súťažilo 24 účastníkov starších ako 70 rokov.

Cvičenie pre hendikepovaných

Veslárske trenažéry Concept2 predstavujú pre ľudí so širokým spektrom postihnutí (fyzické, psychické) vynikajúcu možnosť, ako si bezpečne vyskúšať jednu z najkomplexnejších fyzických aktivít. Pre vozíčkarov sa pomocou prídavného zariadenia Adapt2Row veslársky trenažér Concept2 stáva dostupným cvičebným nástrojom bez obmedzení. Je ideálnym aj pre zrakovo postihnutých športovcov práve pre opakujúci sa pravidelný a plynulý pohyb bez nárazov. Veslovanie na trenažéri bolo zaradené do programu juniorských olympíjskych hier nevidomých.

Školy

Školám ponúkame možnosť využiť veslovanie na veslárskych trenažéroch pri hodinách telocviku ako aj zapojenie sa do dnes už populárnej a rozšírenej Školskej ligy halového veslovania. Princíp ktorým veslársky trenažér vytvára odpor (vzduchom brzdený lopatkový bubon), mnoho možností zobrazenia dát a údajov v PM3 a PM4 monitore a aj cvičenie samotné je možné zábavnou a atraktívnou formou využiť pri výuke iných teoretických predmetov - fyzika, matematika, biológia, angličtina a iné.

Tréning veslárov

Veslárske trenažéry Concept2 využívajú profesionálni veslári na tréning 365 dní v roku, bez ohľadu na ročné obdobie a počasie.


Svalové skupiny